Ako sme triedili odpad v roku 2011

K 1.1.2010 sú obce povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov a všetci občania, firmy, školy sú k danému dátumu povinné tieto komodity triediť.

Naša obec je zapojená do triedenia odpadu už šiesty rok a triedi tieto komodity: PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVOVÉ OBALY, TETRA PACKYPočet vyvezených KUKA-nádob netriedeného odpadu je ustálený. Mierny pokles sme zaznamenali v roku 2010, a zdá sa, že počet vyvezených KUKA- nádob by už výraznejšie rásť nemal.

Počet vyvezených KUKA-nádob a BOBROV / 1 KUKA= 110 l, 1 BOBOR = 1000 l.

Množstvo vytriedeného odpadu v našej obci v jednotlivých rokoch

Rok KUKA nádoby (110 l)Bobry (1000 l)Priemerný počet KUKA nádob z jedného zvozuVytriedený papier v kgVytriedené sklo v kgVytriedené plasty v kgVytriedené VKM v kgVytriedené kovové obaly v kg
20061154529444440049912300
20071257726483143041537459414538
200813503315191793214415449213862025
200913912585351952122588750240524757
201013492535181813625663517445065791
2011135435452015301306071616050446413

AKO SME TRIEDILI V ROKU 2011 V POROVNANÍ S INÝMI

———————————————————————————————

Margecany     Gelnica     Prakovce     Mníšek n/H     Krompachy

Počet obyvateľov 2 035                6 404           3 415         1 700              8 812

Papier                 15.301              45.189          24.621        2.676            68.820

Sklo                     30.607             53.676           24.329        9.874            67.155

Plasty                 16.160               22.511            8.709        4.886            24.314

VKM                     5.044               6.899               2.798        1.554              7.840

Kov.obaly            6.413                8.885              3.559        1.973               9.988

—————————————————————————————————

CELKOM DOBRÝ VÝSLEDOK PRE OBEC MARGECANY ZA ČO PATRÍ VEĽKÉ POĎAKOVANIE OBČANOM, KTORÍ ODPAD TRIEDIA.

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: