Aj také boli obete za našu slobodu

 Postupujúca Sovietska, Červená armáda, počas II. Svetovej vojny aj v našom chotári zanechala svojich bojovníkov. Jedným z tých tisícov neznámych, leží aj v hrobe v Bystrom. Tento Neznámy vojak, Sovietskej oslobodzujúcej armády, ktorý položil svoj život dňa 21. januára 1945 (čo dokazuje zápis na jeho drevenom monumente na hrobe) počas bojov o oslobodenie našej obce od fašistických vojsk. Áno, aj jeho pričinením a obetovaním svojho života bola ešte v ten deň naša obec slobodná. Tento bojovník sníva svoj večný sen v už roky v chátrajúcom hrobe.

Vzhľadom aj na fakt, že prichádza sviatok oslobodenia našej vlasti,(9.mája 1945) som dal podnet svojím kolegom z Dobrovoľného hasičského zboru a členom, JDS (Jednoty dôchodcov Slovenska) Margecany o znovu skultúrnenie tohto miesta večného odpočinku.

Veď koľko bojovníkov, aj naších rodákov leží v iných zemiach, (aj ako neznámi) a možno aj tam sa nájde pár ochotných rúk čo sem tam skrášlia ich hroby.

Brigádnici z radou DHZ: Jozef Halcin, Marta Zahornacká, Juraj Zahornacký,

Brigádnici z radou JDS: Mária Fonferová, Anna Pitoňáková, Mária Kaľavská, Ludmila Almašiová, Alžbeta Graindová, Ján Grainda,

Text a foto: Jožo Halcin, zbormajster DHZ Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte: