Oznam k výberu miestnych daní

Vážení občania,
v súvislosti so zmenami v zákone o miestnych daniach a poplatkoch, ktoré je potrebné zapracovať do softvérového vybavenia dôjde k neskoršiemu doručovaniu platobných výmerov. Výber daní za nehnuteľnosť, daní za psa a poplatku za odpad sa preto začne tento rok neskôr; predpoklad je polovica marca.

Za porozumenie ďakujeme.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: