Výsledky – COVID 19 – testovanie 1.5.2021

V Margecanoch bolo 1.5.2021 otestovaných 568 ľudí, všetci mali negatívny výsledok. 

30. 4. 2021 bude otvorené odberné testovacie miesto na COVID 19 v Kultúrnom dome v Jaklovciach v čase od 13.00-19.00h,posledný odber sa uskutoční o 18.45 h,

1. 5. 2021 bude tiež otvorené odberné testovacie miesto v prístavbe obecného úradu v Margecanoch od 8.00-17.00h /prestávka od 11.45-13.00 h/,
posledný odber zdravotníci vykonajú o 16.45h,

2. 5. 2021 testujú na COVID 19 v Kultúrnom dome vo Veľkom Folkmari od 8.00-13.00h.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o dopravných obmedzeniach v súvislosti s diagnostikou mosta v Jaklovciach

Dopravné obmedzenia pri premávke mosta pred Jaklovcami 12. a 13. júna 2021Týmto vám upozorňujeme na dopravné obmedzenia na ceste II/546 a II/547 z dôvodu vykonávania stavebnej diagnostiky mosta M3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce. 

Podrobnosti k obmedzeniam sú uvedené v priloženom Oznámení Správy ciest Košického samosprávneho kraja o dopravných obmedzeniach.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Pozor na podvodníkov pri asistovanom sčítaní obyvateľstva!

Pozor na podvodných sčítacích asistentov:

https://prevenciakriminality.sk/clanok/4-bezpecna-komunita/247-na-mozne-podvody-pocas-asistovaneho-scitania-upozorni-informacna-kampan

Sčítací asistent sa musí preukázať preukazom, jeho pravosť si môžete overiť na tel. čísle 0907207223

Úradné hodiny na kontaktnom mieste  /Obecný úrad Margecany, Obchodná 7, číslo dverí 102/ sú:

pondelok od 13.00 h  do 16.00 h

utorok, streda, štvrtok, piatok od 9.00 h do 11.00 h

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou – oplotenie

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 173/2021/VV       

V Margecanoch dňa 19.04.2021

O Z N Á M E N I E

o začatí konania o dodatočnom povolení stavby podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov

 v e r e j n o u     v y h l á š k o u

 Ing. Michal Čarnogurský, Partizánska 3, 055 01 Margecany podal dňa 13.03.2020 na Obecnom úrade v Margecanoch žiadosť o dodatočné povolenie stavby oplotenia na pozemku parc. CKN č. 795/16, trvalý trávny porast, katastrálne územie Margecany. Pokračovať na OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou – oplotenie

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výsledky – COVID 19 – testovanie 24.4.2021

V Margecanoch bolo 24. 4. 2021 na COVID 19 otestovaných 856 ľudí, všetci s negatívnym výsledkom. 

23. 4. 2021 bude otvorené odberné testovacie miesto na COVID 19 v Kultúrnom dome v Jaklovciach v čase od 8.00-18.00h  /prestávky od 11.45-13.00h/,posledný odber sa uskutoční o 17.45 h,

24. 4. 2021 budú tiež otvorené dve odberné testovacie miesta na COVID 19 v prístavbe obecného úradu v Margecanoch od 8.00-19.00h /prestávka od 11.45-13.00 h/, posledný odber zdravotníci vykonajú o 18.45h,

25. 4. 2021 testujú na COVID 19 v Kultúrnom dome vo Veľkom Folkmari od 8.00-13.00h.
Zaujalo vás to? Zdieľajte: