Výsledky – COVID19-Testovanie 27.3.2021

27.3.2021 bolo na testovacom mieste v Margecanoch otestovaných 911 ľudí, z toho bol 1 s pozitívnym výsledkom na COVID 19.

26. 3. 2021 sa v Kultúrnom dome v Jaklovciach uskutoční testovanie na COVID19 v čase od 7.00-9.00h – vyhradený čas pre spoločnosť Leoni, v čase od 9.00-19.00 h – pre verejnosť /prestávky od 12.00-12.45h a od 17.00-17.30h/,

27. 3. 2021 budú otvorené dve odberné testovacie miesta na COVID19 v prístavbe obecného úradu v Margecanoch od 8.00-19.00h /prestávka od 11.45-13.00 h/, posledný odber zdravotníci vykonajú o 18.45h,

28. 3. 2021 testujú na COVID 19 v Kultúrnom dome vo Veľkom Folkmari od 8.00-13.00h

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výsledky – COVID19 – testovanie 20.3.2021

20.3.2021 bolo v Margecanoch  na COVID 19 otestovaných  908 ľudí, z toho s pozitívnym výsledkom 5 /jeden  Margecanec/

19. 3. 2021 sa v Kultúrnom dome v Jaklovciach uskutoční testovanie na COVID19 v čase od 7.00-9.00h – vyhradený čas pre spoločnosť Leoni, v čase od 9.00-19.00 h – pre verejnosť /prestávky od 12.00-12.45h a od 17.00-17.30h/,

20. 3. 2021 budú otvorené dve odberné testovacie miesta na COVID19 v prístavbe obecného úradu v Margecanoch od 8.00-19.00h /prestávka od 12.00-13.00 h/, posledný odber zdravotníci vykonajú o 18.45h,

20. 3. 2021 sa testuje na COVID 19 v Kultúrnom dome v Kojšove od 8.00-13.00 h,

21. 3. 2021 testujú na COVID 19 v Kultúrnom dome vo Veľkom Folkmari od 8.00-13.00h

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 – 2027“

Oznámenie o strategickom dokumente

 „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 – 2027“ a o mieste a čase jeho sprístupnenia Pokračovať na Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 – 2027“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výsledky Testovania na COVID19 – 13. marca 2021

13. marca 2021 bolo v Margecanoch otestovaných 949 ľudí, z toho boli pozitívni na COVID 19  dvaja Margecanci a traja cezpoľní. 

12.3.2021 sa v Kultúrnom dome v Jaklovciach uskutoční testovanie na COVID19 v čase od 7.00-9.00h – vyhradený čas pre spoločnosť Leoni, v čase od 9.00-19.00 h – pre verejnosť /prestávky od 12.00-12.45h a od 17.00-17.30h/,

13.3.2021 budú otvorené dve odberné testovacie miesta na COVID19 v prístavbe obecného úradu v Margecanoch od 8.00-19.00h /prestávka od 12.00-13.00 h/, posledný odber zdravotníci vykonajú o 18.45h,

14.3.2021 testujú na COVID 19 v Kultúrnom dome vo Veľkom Folkmari od 8.00-13.00h

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Pomoc občanom obce s nákupom

UPOZORNENIE:

Z dôvodu nových pandemických opatrení obec Margecany od 8.3.2021 bude zabezpečovať nákup potravín a hygienických potrieb pre pozitívne testovaných občanov obce, ktorí sú odkázaní na pomoc obce. Objednávanie nákupov je možné realizovať počas pracovných dní na t.č. 0902906712 od 8.00 do 13.00 h, alebo emailom na adrese: pavol.hricko@margecany.sk  Prosíme občanov, aby túto službu využívali iba v prípade odkázanosti na obecný úrad.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výsledky Testovania na COVID 19 – Margecany 6. marca 2021

V Margecanoch 6. marca 2021 na mobilnom odbernom mieste na COVID 19  bolo otestovaných 932 ľudí, z toho   6  s pozitívnym výsledkom.

Foto odberných tímov:

5. 3. 2021 sa v Kultúrnom dome v Jaklovciach uskutoční testovanie na COVID19 v čase od 7.00-9.00h – vyhradený čas pre spoločnosť Leoni, v čase od 9.00-19.00 h – pre verejnosť /prestávky od 12.00-12.45h a od 17.00-17.30h/,

6. 3. 2021 budú otvorené dve odberné testovacie miesta na COVID19 v prístavbe obecného úradu v Margecanoch od 8.00-19.00h /prestávka od 12.00-13.00 h/, posledný odber zdravotníci vykonajú o 18.45h.

7. 3. 2021 testujú na COVID 19 v Kultúrnom dome vo Veľkom Folkmari od 8.00-13.00h

 

 
Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zberný dvor – oznam

Od stredy 3. 3. 2021 bude zberný dvor otvorený

každú stredu  od 12:00 do 17:00 a

každú sobotu od 08:00 do 13:00  hod.                     

Každá zmena bude oznámená prostredníctvom obecného rozhlasu a na stránke obce.

Pri návšteve Zberného dvora je potrebné preukázať sa negatívnym testom na COVID 19.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: