Kluknava – výstavba novej stokovej siete – oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

OBEC MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 506/2020/ÚK-VV

V Margecanoch dňa 30.9.2020

OZNÁMENIE o začatí územného konania podla §36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (,‚stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov VEREJNOU VYHLÁŠKOU. Pokračovať na Kluknava – výstavba novej stokovej siete – oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Zaujalo vás to? Zdieľajte: