IINFORMÁCIE POSKYTOVANÉ ZDRUŽENÍM MIEST A OBCÍ SLOVENSKA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

Informácie zo dňa 15. 7. 2020

VLÁDA
Za nedodržanie karanténnych opatrení bude hroziť vysoká pokuta. Za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z epidemiologicky rizikových krajín bude môcť príslušný orgán verejného zdravotníctva udeliť pokutu až do výšky 5000 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorým sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Viac TU https://www.zmos.sk/za-nedodrzanie-karantennych-opatreni-bude-hrozit-vysoka-pokuta-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad verejného zdravotníctva

Kontakty na regionálne úrady. Úrad verejného zdravotníctva zverejnil na svojom webovom sídle Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín. Viac TU https://www.zmos.sk/kontakty-na-regionalne-urady–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zaujalo vás to? Zdieľajte: