Oznámenie o strategickom dokumente ,,Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 23. 4. 2019 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“. Pokračovať na Oznámenie o strategickom dokumente ,,Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prerušenie distribúcie elektriny – 20. 5. 2019

Východoslovenská distribučná spoločnosť

oznamuje, že dňa 20. mája 2019 od 07.00 h do 18.30 h 

je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v CELEJ NAŠEJ OBCI OKREM ČASTI A ULÍC: 

– ul. Bystrá od č.d. 45, smerom na Prešov

– Rolová Huta,

– Mostný obvod,

– ul. Hornádska č.d. 10, 12,

– ul. Hôrka č.d. 1-11,13-16,18, 20, 55,

– ul. Obchodná č.d. 1-4,

– ul. Partizánska č.d. 1-9, 11-23, 25, 26, 28-34, 36-39, 41,44-47,

                                    49, 51, 53, 54, 58,

– ul. Požiarnická č.d. 1-11,

– ul. Prešovská č.d. 1-6, 8, 10, 20, 33,  

– ul. Školská č.d. 4, 8, 10, 12,

– ul. Železničná č.d. 3-6.

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: