Oznámenie – správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva košického kraja na roky 2016 – 2020“

Obec Margecany, ako dotknutá obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), oznamuje verejnosti, že

obstarávateľ Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie , oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského  52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) podľa  § 9 ods. 5 zákona dňa 15.12.2017 správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020“. 

Oznámenie – správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu 

Oznámenie – Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020

Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií Pokračovať na Oznámenie – správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva košického kraja na roky 2016 – 2020“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNAM

V dňoch 22. 12.  2017 – 5. 1. 2018 bude z dôvodu čerpania dovolenky obecná knižnica zatvorená. Čitateľom bude opäť k dispozícii 8. 1. 2018. 

Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemné sviatky a šťastný nový rok 2018. 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Beseda so spisovateľkou

V piatok 15. decembra 2017 do našej obecnej knižnice zavítala spisovateľka Michaela Ella Hajduková. Vždy sa teší na podobné stretnutia s čitateľmi.

Vo veľmi príjemnej atmosfére sme sa dozvedeli veľa nielen o jej živote, ale aj o jej tvorbe. Svojimi odpoveďami na otázky prítomných uspokojila ich zvedavosť. Zároveň predstavila svoju novú knihu Dorianova kliatba, z ktorej predniesla krátky úryvok.  

Mali sme možnosť nazrieť do procesu tvorenia kníh, dozvedeli sme sa o hľadaní inšpirácie a o autorkiných ďalších spisovateľských zámeroch.

Po skončení besedy bolo možné zakúpiť si jej knihy, ktoré ochotne podpísala aj s venovaním.

Z akcie sme odchádzali s príjemným zážitkom a s pocitom, že čítať sa oplatí. V mene všetkých čitateľov autorke ďakujeme za jej čas a ochotu prísť medzi nás.

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: