PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRIKY

Z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny  v našej obci v dňoch:

9. novembra 2016 od 7.00 h do 16.30 h

10. novembra 2016 od 7.00 h do 16.30 h

na ulici Bystrá č.d. 1, na ulici Hôrka od č.d. 1  po č. d. 12, č.d. 15, 16, 20, 22, 23, 55, 56,  časť  Kozinec č.d. 2, 3, 5, 7, 19, 22, 24, 40, 58, na ulici Obchodná č.d. 2, na ulici Partizánska od č.d. 1 po č.d. 20, č.d. 22,24,32,37,58, na ulici Školská č.d. 6

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prieskum verejnej mienky.

Vážení obyvatelia,

v súvislosti so spracovávanou „Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti pre región MAS HNILEC“ chceme prostredníctvom predloženého dotazníka získať informácie súvisiace s vnímaním pocitu bezpečnosti obyvateľmi vybraných obcí a zistiť ich názor na prácu polície (t. j. spokojnosť, resp. nespokojnosť, prípadne aj odporúčania občanov pre skvalitnenie práce polície do budúcnosti).

Hneď v úvode Vás chceme upozorniť na skutočnosť, že predkladaný dotazník je anonymný. V snahe získať pravdivý, objektívny a neskreslený obraz o tejto problematike Vás preto žiadame pravdivo odpovedať na všetky otázky.

Zvolené odpovede v jednotlivých otázkach označte v políčku priradenom na odpovede krížikom.

Privítame maximálnu otvorenosť a znovu zdôrazňujeme, že ide o anonymný prieskum! Za pravdivé vyplnenie dotazníka vopred ďakujeme.

MAS HNILEC o.z.

Pre vyplnenie dotazníka prosím kliknite na nasledovný link:
http://www.mashnilec.sk/prieskum-verejnej-mienky/

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

UZÁVIERKA ŠTÁTNEJ CESTY

UZÁVIERKA ŠTÁTNEJ CESTY 

Mesto Košice plánuje celkovú uzávierku štátnej cesty II/547 v km 4,000 – 16,331, v úseku od Baránka po hranicu Košice – okolie, 

od 07.11.2016 do 16.12.2016,

od pondelka do soboty (vrátane soboty) v čase

od 08.15 h – do 15.00 h, 

z dôvodu výrubu drevín okolo štátnej cesty II/547 a okolo komunikácií na stredisko Jahodná. Stromy a kroviny zasahujú do vozovky, čím tvoria pevnú prekážku pri ceste II/547 a tým je ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na tejto komunikácií, sťažujú údržbu cestného telesa a sťažujú obhospodarovanie susedných pozemkov. Cesta bude otvorená do 08:00, aby sa ľudia mohli dostať do práce, o 08:15 bude úplne zatvorená a otvorená bude od 15:00, aby sa ľudia mohli dostať domov. V prvom týždni bude realizovaný výrub v úseku od úseku od Baránka po Alpinku. Po dokončení v tomto úseku, bude pokračovanie výrubu drevín od Alpinky po hranicu okresu Košice – okolie. 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

ZÁVER OKTÓBRA V NAŠOM KINE

HARDCORE HENRY

V piatok 28. 10. 2016 o 19.00 h ponúkame pre Vás v našom kine filmovú lahôdku.

hardcore

– akčný/dobrodružný, USA, 2015,   90 min., od 15 rokov

Prvý film na svete, ktorý je natočený z pohľadu prvej osoby, ako počítačove hry. Divák všetko sleduje, ako by bol sám hlavným hrdinom.

Henry je oživený kyborg a behom jedného dňa je nútený čeliť neľahkej situácii. Jeho žena zmizne a nájsť ju nebude jednoduché.

POŠTÁR PAT

už túto nedeľu 30. 10. 2016 o 16.00 h.

postar

– animovaný príbeh, Veľká Británia, 2014, 88 min.

Neznesiteľný šéf odmietne pustiť poctivého a pracovitého poštára Pata na dovolenku. Pat je však rozhodnutý za každú cenu vziať rodinu do Talianska. Čo bude musieť pre to podniknúť?

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

STARÝ ZA NOVÝ

Spoločnosť Ekover, s.r.o. oznamuje občanom, že dňa 25.10.2016 (utorok) sa uskutoční v našej obci výkup starého papiera.

Výkup sa uskutoční:

15:00 – 16:00 h. – pred Obecným úradom       

16:30- 17:30 h. – pri potravinách Oľše

Predmetom zberu sú:

noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón. 

Za vyzbieraný papier dostanete hygienické potreby. Spoločnosť Ekover, s.r.o. Vám ponúka za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera, za 15 kg papiera kuchynské utierky a za 1 kg papiera balíček hygienických vreckoviek.

Neváhajte a vymeňte starý papier za nový!

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o začatí konania o výrube dreviny

V zmysle ustanovenia §82 ods.7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 19.10.2016 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 1 ks Borovica lesná na pozemku parcela č. 580/12 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Margecany, ktorý je vo vlastníctve obce Margecany. Pokračovať na Oznámenie o začatí konania o výrube dreviny

Zaujalo vás to? Zdieľajte: