Filmové lahôdky v našom kine

Mad Max: Zbesilá cesta

V piatok 1. 4. 2016 o 19.00 h premietame v našom kine príbeh, ktorý je držiteľom   ŠIESTICH  OSCAROVÝCH  OCENENÍ v roku 2016, oplatí sa ho vidieť.

mad max

-sci-fi, akčný, USA, 2015, 120 min., od 15 r.

Bojovník Max bojuje za lepšiu budúcnosť ľudstva v najvzdialenejšom, drsnom, púštnom kúte našej krajiny

Hrdina Max

Silný príbeh o psom bojovníkovi si môžete pozrieť v nedeľu 3. 4. 2016 o 16.00 h.

hrdina max

-dobrodružný, USA, 2015, 111 min.

Služobný pes Max je profesionálnym vyhľadávačom výbušnín a so svojim psovodom, najlepším priateľom slúži v Afghánistáne. Po tragických udalostiach obetavý vojak umiera v boji.  Max veľmi trpí. Ujíma sa ho rodina padlého vojaka, ktorá si ho berie k sebe a pomáha mu vyrovnať sa so smutnou skutočnosťou.

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

VEĽKONOČNÉ ZVYKY

Po včerajšom VEĽKONOČNOM PONDELKU si margecianske dievčence pripravili mokré prekvapenie pre nášho starostu Ing. Igora Petrika a takto ho prepadli v jeho kancelárii. Poriadne ho vyšibali a ušlo sa mu aj čerstvej vody, aby bol vitálny a zdravý po celý rok.ran.obliev.

Naši dobrovoľní hasiči s obľubou udržiavajú veľkonočné zvyky a dostatok vody,  rovno z hasičskej striekačky, dopriali aj starostovej manželke.DSC_0670

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Veľkonočné prianie

MILÍ PRIATELIA,

krásne a pokojné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu najbližších, k novej jari veľa sily, aby ste v zdraví a hojnosti dlho žili.

Dom plný šťastia, energie a v nasledujúcich dňoch veľa rodinnej harmónie.

veľkonočná pohľadnica

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Veľkonočná ponuka v kine

IRACIONÁLNY MUŽ

Na VEĽKONOČNÝ PIATOK  25. 3. 2016 o 19.00 h  Vám v našom kine ponúkame romantický príbeh.

irrational-man

– romantický, USA, 2015, 96 min., od 15 rokov

Abe Lucas – profesof filozofie je emocionálne na dne, siaha po alkohole. Po príchode do malého mestečka, kde začne učiť sa mu život radikálne zmení.

VTÁČÍ ÚLET

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  27. 3. 2016 o 16.00 h patrí animovanej rozprávke z operenej ríše zvierat.

Vtáčí úlet

-animovaný príbeh, USA, 2013, 91 min.

Dvaja moriaci sa snažia ukradnúť stroj času, vrátiť sa do vzdialenej minulosti a zmeniť strašný zvyk ľudí večerať pečeného moriaka na „Deň vďakyvzdania“.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Program rozvoja obce Margecany 2016+

Obecné zastupiteľstvo na svojom 15. zasadnutí dňa 21. 3. 2016 schválilo Program rozvoja obce Margecany 2016+ pre roky 2016-2022.

Program rozvoja obce MARGECANY 2016+ – úplné znenie s prílohami

Program rozvoja obce je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja obce v jej jednotlivých oblastiach. Program rozvoja obce vychádza z prioritných potrieb obce a z možností ich realizácie s cieľom zlepšovať životné podmienky jej obyvateľov a zvyšovať konkurencie schopnosť regiónu. Pokračovať na Program rozvoja obce Margecany 2016+

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

ROZHODNUTIE PO UKONČENÍ ZISŤOVACIEHO KONANIA K Programu rozvoja obce Margecany 2016+

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák. č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Program rozvoja obce Margecany 2016+“, ktoré predložil obstarávateľ, Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Program rozvoja obce Margecany 2016+“, ktorý predstavuje spolu s platným územným plánom, základný a kľúčový dokument pre riadenie samosprávy

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Celé znenie rozhodnutia:

Rozhodnutie Okresného úradu Gelnica, Odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 16. 3. 2016 (.pdf)

Pokračovať na ROZHODNUTIE PO UKONČENÍ ZISŤOVACIEHO KONANIA K Programu rozvoja obce Margecany 2016+

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

V zmysle ustanovenia §82 ods.7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 18.3.2016 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 2 ks borovica lesná – na pozemku parcela č. 128/52 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Rolová Huta, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Pokračovať na Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

Zaujalo vás to? Zdieľajte: