SILVESTER 2014

DETSKÁ  SILVESTROVSKÁ  SHOW

Pozývame malých aj trošku starších dňa 31. 12. 2014 o 16.30 h pred Obecný úrad v Margecanoch na silvestrovskú párty pre všetky deti, aj s rodinnými príslušníkmi.

Príde šašo na chodúľach, bude  hudba, premietanie rozprávok vonku, svetelná show s bublinkami, teplý čaj a dokonca aj mini ohňostroj o 18.30 h.

Veľký ohňostroj na uvítanie Nového roka bude o 0.30 h 1. 1. 2015 pred obecným úradom. Príďte sa zabaviť a osláviť Nový rok pri dobrej hudbe – bude sa podávať čaj s rumom .

Všetci ste vítaní!

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Silvestrovský výstup na Roháčku

Klub slovenských turistov Margecany pozýva milovníkov zimnej turistiky na 30. ročník „Silvestrovský výstup na ROHÁČKU“

31. decembra 2014

Prezentácia od 7.00 h do 9.15 h v Hostinci pod orechom. Odchod autobusu od Hostinca od 7.30 do 9.00 h kyvadlová doprava podľa potreby. Linkový autobus /*Prešov/ 9.30 h /na zastávku Streľnica/. Účastnícky poplatok – 2 €  /účastnícky list, doprava, občerstvenie, darček/.

Výstup sa uskutoční za každého počasia. Účastníci výstupu zodpovedajú za svoju bezpečnosť. Za správanie detí a mládeže zodpovedajú zákonný zástupcovia alebo vedúci TOM.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE o oznámení o strategickom dokumente „Územný plán obce Košická Belá“

OZNÁMENIE o oznámení o strategickom dokumente „Územný plán obce Košická Belá“ a o mieste a čase jeho sprístupnenia verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 12. 12. 2014 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Košická Belá“.

Zároveň Vám oznamujeme, že do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  na tunajšom úrade počas pracovných dní v pracovnej dobe do 26. 12. 2014.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice – okolie, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Hroncová 13, 041 70 Košice do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zverejnené dňa 17. 12. 2014

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Vianočný koncert – pozvanie

Srdečne Vás pozývame  dňa 21. decembra 2014 o 15.00 h   na vianočný koncert „VIANOCE   KEDYSI   A   DNES“ do kinosály Kultúrneho domu v Margecanoch.

Vianoč.koncert-plagat A2-01

V programe vystúpi FS Liptov z Ružomberka, členovia D. S. Studia z Košíc zatancujú HIP HOP, zaspieva Petra Magdová z Ovčieho, zatancujú, zahrajú a zaspievajú členovia Fsk Jadlovec s ľudovou hudbou Lukáša Gajdoša a žiaci SZUŠ Margecany – členovia DFS Jadlovček.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Pozvanie do kina

 

Krídla Vianoc 6

Prijmite pozvanie do nášho kina Družba v Margecanoch už tento piatok 12. decembra 2014 o 18.00 h na českú romantickú drámu  „KRÍDLA  VIANOC“.                                                                                              Hrajú: Richard Krajčo, Vica Kerekes, Jakub Prachař                                   /ČR, 2013, 110 min., od 12 rokov/

Vstupné 1,50 €.

Obsah:Krídla Vianoc 2

Hrdinovia filmu dostanú možnosť niečo si priať a ich život sa tak rozbehne smerom, ktorý si sami určili. Množstvo „náhod“ im prinesie to, čo chceli a tak majú možnosť si svoje priania prežiť. V živote sme zodpovední nielen za všetko čo robíme, ale rovnako ta aj za to, čo hovoríme, čo si myslíme a po čom túžime.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: