Výsledky volieb vo voľbách do Európskeho parlamentu 24.5.2014 v obci Margecany

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov                1 674

Počet osôb, ktorým boli vydané obálky                            208

Počet platných odovzdaných hlasov                                 199

Účasť v percentách                                                                 12,43

Hlasy odovzdané jednotlivým politickým stranám podľa okrskov si môžete pozrieť v sekcii Voľby 2014.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Minister ocenil Obec Margecany

diplom margecany byvanieMinister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek udelil Obci Margecany diplom za 3. miesto v celoslovenskej súťaži Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2013 v kategórii D – obnova bytového fondu a prestavba nebytových priestorov na byty za súťažný návrh Bytový dom 9 b.j. – prestavba a nadstavba. 

Oceňuje sa za nové zhodnotenie a využitie objektu materskej školy prestavbou a nastavbou na nájomné byty.

Tlačová správa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Pokračovať na Minister ocenil Obec Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prerušenie distribúcie elektriny – Kozinec

Východoslovenská distribučná a.s., v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov oznamuje dotknutým občanom, že pre odberné miesto Margecany, chatová osada Kozinec , Lodenica Marica bude v termíne 29. mája 2014 (štvrtok) v čase od 7:10 do 18:00 hodprerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Pokračovať na Prerušenie distribúcie elektriny – Kozinec

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prípravný kurz na prijímacie skúšky

Informácia pre uchádzačov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v šk.r. 2014/15.      Informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti vysokéhoškolstva a vzdelávania so sídlom v Liptovskom Mikuláši oznamujú záujemcom o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorí úspešne Pokračovať na Prípravný kurz na prijímacie skúšky

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA NA VODNOM TOKU BYSTRÁ

potok bystra 06Hlavný cieľom projektu je zníženie škôd spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení v zastavanom území obce Margecany

Špecifické ciele projektu:

  • Zabezpečenie ochrany priľahlých území úpravou vodného toku Bystrá v intraviláne obce na požadovaný prietok.

Pokračovať na PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA NA VODNOM TOKU BYSTRÁ

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Bezpečné in-line korčuľovanie, cyklistika a turistika v Rolovej Hute

Informácia o ďalšom úspešnom projekte obce Margecany

karpatska-nadacia-logoKarpatská nadácia dňa 14. 10. 2013 zverejnila výzvu na podávanie projektov v rámci grantového programu Spoločne pre región, v rámci ktorého mohli požiadať o grant neziskové organizácie a samosprávy na východnom Slovensku v maximálnej výške 3.300,00 €. Tento program financuje spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. Pokračovať na Bezpečné in-line korčuľovanie, cyklistika a turistika v Rolovej Hute

Zaujalo vás to? Zdieľajte: