100 rokov dobrovoľného hasičského zboru v Margecanoch

dhz 100 rokovTak prišiel ten čas, september 2013, v ktorom sme si my, Margeciansky Dobrovoľný hasiči, pripomenuli 1OO. rokov od PREORGANIZOVANIA z „Povinného hasičstva“ ktoré bolo na základe nariadenia Okresného úradu v Gelnici založené v roku 1909, na „Dobrovoľné“. Určite Vás napadlo ako to však v roku 2009 naši hasiči oslavovali tiež sto rokov a prešli iba štyri roky a už zase? Pokračovať na 100 rokov dobrovoľného hasičského zboru v Margecanoch

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Európsky týždeň mobility 2013 – Margecianska inline hodinovka – 2. ročník

ETM_logo_2Európsky týždeň mobility je najrozšírenejšia kampaň o udržateľnej mobilite vo svete. Koná sa aj tento rok a to od 16. do 22 septembra. Týždeň vrcholí podujatím „V meste (obci) bez môjho auta, kedy obce a mestá vyčlenia jednu, alebo viac oblastí len pre korčuliarov, bicyklistov, peších. Tohtoročná téma je „Čistý vzduch – Vaša voľba“. Aj naša obec sa zapája do tohto projektu. Pokračovať na Európsky týždeň mobility 2013 – Margecianska inline hodinovka – 2. ročník

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

100 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Margecanoch 1913 – 2013 POZVÁNKA

dhz margecanyZ príležitosti 100. výročia

Dobrovoľného hasičského zboru Margecany

Vás pozývame  na spomienkovú slávnosť

dňa 11. septembra 2013

so začiatkom o 10:00 hod.

v centre obce Margecany – pri fontánke.

Program Spomienkovej slávnosti 100 rokov DHZ Margecany 1913 – 2013: Pokračovať na 100 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Margecanoch 1913 – 2013 POZVÁNKA

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

INFORMÁCIA o vypracovaní Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 – 2015“

Obvodný úrad životného prostredia Košice Vám týmto oznamuje, že Odborom ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja OÚŽP Košice v súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom v Košiciach bolo vypracované Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 – 2015″, č.s.: OPK/2013/1490-5  zo dňa 04.09.2013, ktoré Vám v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako verejnosti dotknutých obcí a miest Košického kraja zasielame formou jeho zverejnenia na webovom sídle Ministerstva životného prostredia http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2011-2015 a webovom sídle OÚŽP Košice www.ke.ouzp.sk. Pokračovať na INFORMÁCIA o vypracovaní Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 – 2015“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Čistenie Ružína – ponuka práce

Oznamujeme občanom, že v rámci spoločného projektu obce Margecany a Slovenského vodohospodárskeho podniku sa v mesiacoch september, október a november bude realizovať čistenie Ružínskej priehrady.

Tieto práce budú vykonávané formou dohody o vykonaní práce. Práce budú vykonávané denne 3,5 hodiny, za mzdu 2 € / hod (brutto).

Záujemcovia o uvedené práce sa môžu prihlásiť na obecnom úrade u p. Kaľavskej na číslo dverí 207 do 10. 9. 2013.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: