Oznam o voľnom pracovnom mieste

Obec Margecany  v súlade s § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme informuje o voľnom pracovnom mieste na funkciu odborného zamestnanca Školského úradu, Obchodná 7, 055 01 Margecany.  

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: Pokračovať na Oznam o voľnom pracovnom mieste

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Obecný úrad bude dnes (19. 6. 2013) a v piatok (21. 6. 2013) zatvorený

Oznamujeme občanom a verejnosti, že Obecný úrad v Margecanoch bude dnes, teda v stredu dňa 19. 6. 2013, od 13:30 zatvorený z prevádzkových dôvodov.

Obecný úrad bude zatvorený aj v piatok dňa 21. 6. 2013 počas celého dňa z dôvodu účasti zamestnancov na rekondičnom dni. Pokračovať na Obecný úrad bude dnes (19. 6. 2013) a v piatok (21. 6. 2013) zatvorený

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Uzávierka cestného tunela v noci z piatka na sobotu

Obec Margecany ako vecne a územne príslušný cestný správny orgán na základe zákona č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe v zmysle § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb, ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov udeľuje povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie v úseku od začiatku po koniec margecianskeho tunela z dôvodu uskutočnenia cvičenia záchranárov.  Pokračovať na Uzávierka cestného tunela v noci z piatka na sobotu

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Začalo sa to pred 20 rokmi – TOM Margecany

20 rokov TOM Margecany

Veru tak!

Dňa 18. 10. 1993 som v Margecanoch založil „Turistický oddiel mládeže TOM SOKOL Margecany“. Začalo nás deväť, pomaly sa ale oddiel rozrástol až na 25 detí. Prešli sme peši, na bicykloch aj na vode spolu veľkú časť Slovenska, vystúpil sme na štíty hôr, ponárali sa do hĺbok jaskýň a roklín. Pokračovať na Začalo sa to pred 20 rokmi – TOM Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte: