Rámcový návrh CP ŽSR 2013 – 2014

V prílohe zverejňujeme rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR 2013 – 2014 platný od 15. 12. 2013. Návrhu venujte náležitú pozornosť. Vaše pripomienky k návrhu CP môžete doručiť písomne na obecný úrad prípadne zaslať e-mailom na adresu vojtek@margecany.sk do 11. 6. 2013.

Prílohy:

trať 160 – Zvolen – Košice a späť

trať 169 – Košice – Hidasnémeti a späť

trať 180 – Košice – Bratislava a späť

trať 188 – Muszyna – Plaveč – Košice a späť

trať 190 – Košice – Čierna nad Tisou – Čop

trať 173 – Červená skala – Margecany a späť

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Hľadané deti

Martin Gajdár  Andrej Gajdár Dominika Gajdárová
Narodený 8. 9. 2005. Má plavé vlasy a bledo- hnedo-zelené oči, zvláštny tvar ušiek v hornej časti trochu skrútené a trochu odstávajúce 180 cm vysoký, váži asi 100kg športovej postavy,má tmavohnedé krátke vlasy a modro-sivé oči Narodená 15. 8. 2007. Má vlnité plavé vlasy a bledo-hnedo-zelené oči s výraznými mihalnicami, keď plače má na tvári (nos a očko) červené fľaky.

Pokračovať na Hľadané deti

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD a. s. oznamuje občanom, že dňa 3. júna 2013 (pondelok) bude v čase od 7:00 do 19:00 hod. pre odberné miesta Margecany – Školská č. d. 1, 2, 3, 5, 7 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výberové konanie

OBEC MARGECANY, Obchodná 7, 055 01 Margecany vyhlasuje podľa §3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 a § 5 zákona NR SR č. 522/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Margecanoch, Školská 20, 055 01 Margecany.

Kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady: Pokračovať na Výberové konanie

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Uzávierka pozemných komunikácii

Uzávierka pozemných komunikácií v dňoch 2. 5., 3. 5. a 4. 5. 2013

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy pozemných komunikácií, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) po posúdení žiadosti spoločnosti – Slovakia rally systém, s.r.o.

povoľuje

žiadateľovi uzávierku ciest – vetiev I/18 – vetvy, II/546, III/06815, III/54311, III/5461, III/5463, III/5466, III/018190, III/0682, III/06811, III/06813 a III/0686 v okresoch Prešov, Košice-okolie a Gelnica, za týchto podmienok:

Dôvod uzávierky: usporiadanie XX. ročníka automobilovej súťaže „RALLY PREŠOV“.

Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: 4. 5. 2013 (sobota)

Doba uzávierky: od 9,15 hod. do 16,00 hod.

Miesto uzávierky: cesty III/5461 v úseku som začiatkom za obcou Ľubovec – III/5463 Ľubovec – Suchá Dolina – Sedlice – Miklušovce – Klenov – II/546 Klenovský kopec – okr. hranica Gelnica s ukončením nad obcou Margecany

Všetky uzatvorené úseky, čas trvania, obchádzkové trasy a podmienky uzávierky v priloženom povolení.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: