12. batôžkový bál

batozkovy bal 2013Základná organizácia JDS v Margecanoch Vás srdečne pozýva na 12. Batôžkový bál 14. 4. 2013 o 15.00 hod. v spoločenskej sále OcÚ Margecany.

Občerstvenie z vlastného batôžka a bufetu. 

Prekvapia Vás zábavné vsuvky, hodnotná tombola, zlosovanie vstupeniek, tajomstvo batôžka.

Do tanca a na počúvanie hrá skupina KIN.

Vstupné pre členov JDS – 2 €, pre nečlenov JDS – 5 €. Predpredaj vstupeniek u členov výboru.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Hodina Zeme 2013

hodina zeme 2013

Projekt Hodina Zeme je celosvetová ekologická akcia a je zameraná na ochranu našej planéty Zem. Uskutoční sa v sobotu 23.marca v  čase od 20:30 do 21:30.

Do projektu sa v minulom roku zapojilo 152 krajín sveta, medzi nimi aj Slovensko  a aj naša obec. Aj tohto roku sa chceme zapojiť do tohto projektu , v uvedenom čase  sa vypne verejné osvetlenie v celej obci. Zapojiť sa môžete aj vy a to tým, že v uvedenú hodinu zhasnete vo svojej domácnosti svetlo.

Podrobnejšie informácie o celom projekte nájdete aj na oficiálnej slovenskej webovej stránke Hodiny Zeme

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

„Na tej luke, na želenej“ – Deti a folklór

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s obcou Margecany Vás pozývajú dňa 23. marca 2013 o 10.00 hod. do Kultúrneho domu v Margecanoch na regionálnu súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov z okresov Gelnica a Spišská Nová Ves „Na tej luke, na želenej“.

Na tej luke, na želenej

Pokračovať na „Na tej luke, na želenej“ – Deti a folklór

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Koncesionárske poplatky – oznam

JDS logoOtázka na RTVS bola:

Dobrý deň.
Som držiteľkou ZŤP, do konca roka 2012 som bola oslobodená od povinnosti platiť úhradu za služby RTVS. Podľa § 12 ods. 3 Zákona 340/2012 sme povinní túto skutočnosť oznámiť a preukázať do 31.3.2013.
Toto je treba oznámiť na pobočke Slovenskej pošty alebo listom na RTVS, Mlynská dolina, 84545 Bratislava?
Existuje k tomu nejaké univerzálne tlačivo „Oznámenie“ a čo je potrebné k oznámeniu okrem kópie preukazu ZŤP doložiť? Pokračovať na Koncesionárske poplatky – oznam

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zákaz užívania lesov verejnosťou od 6. 3. 2013

zakaz vstupu do lesov pre verejnost

Obvodný lesný úrad Gelnica, Hlavná 1, 056 01 Gelnica podľa §56 ods. 1 písm. c) a §57 ods. 7 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti Lesov SR, š. p. B. Bystrica, OZ Košice zo dňa 1. 3. 2013 a v súlade s §60 ods. 2 písm. f) zákona o lesoch zakazuje podľa §30 ods. 4 zákona o lesoch využívanie lesov verejnosťou od 6. 3. 2013 do 15. 4. 2013 z dôvodu ochrany práv a oprávnených záujmov správcu lesa – bezpečné spracovanie náhodnej ťažby po snehovej kalamite ako aj ochrany zdravia a života občanov. Zákaz sa vzťahuje na lesné pozemky v obhospodarovaní Lesy SR, š. p. B. Bystrica, OZ Košice na území okresu Gelnica. 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v k. ú. Margecany – verejná vyhláška

Obvodný pozemkový úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves v súlade s §14 ods. 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov zverejňuje schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Margecany.

Verejná vyhláška

Zaujalo vás to? Zdieľajte: