Na čo slúžia veľkoobjemové kontajnery (VOK)

Ako každý rok, tak aj na budúci, budú na jar v našej obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery (VOK). Obec vlastní päť takýchto kontajnerov. Nie je to optimálny počet, aký by bol v našej obci potrebný . Stáva sa totiž, že do kontajnera sa vyhodí aj celá posteľ alebo skriňa, čo nie je zakázané, ale predtým ju treba rozobrať, aby sa do kontajnera vošlo čo najviac . Pokračovať na Na čo slúžia veľkoobjemové kontajnery (VOK)

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Pouvažujme o sebe

Ubehlo už vyše päť desaťročí, ako sme si vytýčili cieľ sústavne skrášľovať obec a žiť kultúrnejšie heslom „Za Margecany krajšie a kultúrnejšie!“

Každý z nás musí vidieť, že sa naša obec odvtedy zmenila, dostala novú, krajšiu tvár, akú mala dovtedy. Stálo to veľa úsilia predovšetkým od pána starostu a obecného zastupiteľstva, ale aj mnohých iných obyvateľov, ktorým stav čistoty a upravenosti okolia svojich domov a bytov nebol a nie je ani dnes ľahostajný.

Na druhej strane je ešte veľa aj takých, ktorí by za osobné poníženie pokladali zohnúť sa na verejnom priestranstve po pohodený papier, fľašu, škatuľku od cigariet a pod. A čo už povedať o tých, čo do zberového kontajnera vkladajú plastové, dokonca nedopité fľaše, medzi papier vložia plechovky od piva, ba i použité detské pampersky. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale na našom zberovom mieste sa to stáva.

Rád pozorujem, že väčšina majiteľov psov vodí svojich miláčikov už na vôdzke, že menej psov sa v noci potuluje bez dozoru, ale iba zriedka registrujem, že vodiace osoby počas vychádzky pozbierajú psie exkrementy od svojho psíka.

Všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že Margecany sú čoraz krajšie a kultúrnejšie, že tu žijúci obyvatelia sa cítia dobre a bezpečne, vyslovujem v mene komisie obecného zastupiteľstva, ktorú vediem, srdečné „Ďakujem!“

Mgr. Miroslav Dubecký, predseda komisie OZ

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Margecanske fajnoty

Prešol roček a fajnotom nadišlo dzeň. Folklorisci še dali dokopi, že zrobia aj toho roku ,,Margecanske fajnoty.“ Bula sobota, 13. oktobra.

O dzevjatej hodziňe še Jadlovec zešol na dzedziňe. Hudba hrala a šickich vitala pod vedzeňim Gajdoša Lukáša.Aj kec počasie bars ňevišlo, aľe ľudzí veľo prišlo. Šicko še konalo pred obecnim uradom. Jak še hvari – co ruki, nohi s folkloru malo, ta pomahalo. Robeľi folkorisci, pomahaľi aj jednotľivci – do večera, do cmi. Zabijačkové špecialiti robeľi pred našima očami a doras aj predávaľi.

Ľudze v šoroch staľi a nakupovaľi. Tote co obsluhovali nestačeli piec ani varic. Predavala še grajzupa, hurki, kolače, kolbasi a nechibeli aňi tradične gruľovniki – 2 kusi za 50 centiki. Aj o našich seňoroch še postaraľi na ,,Mesiac ucti k staršim“. Grajzupu i gruľovniki zasponzorovali, za co im dzekujeme a veľo zdravia a sili prajeme.

Že šicko bulo dobre a malo uspech, davaľi večar aj na Markiže. Naša folklorna skupina ňeľem robic zna, aľe aj šumne špjevac, tancovac a ľudzi zabavjac. Pán Boh žehnaj vašo kroki a na tradicie ňezapominajce dluhe roki. Bula to šumna akcia, pričom še zabavjala cala dzedzina. Šicko dobre a pevne zdravie. Chir o roboce vašej naj še do širokoho šveta rozneše. Do roboti chcelosti, do tanca radosci a veľo božeho požehnaňa.

Vám praje Alžbeta

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zotrime prach zo spomienok na naše dávne Vianoce

Opäť sú tu, v našom nárečí, Hody. Na lesom voňajúcich ozdobených stromčekoch sa zalesknú biele sukničky a pozlátka salónok, zablikajú plamienky sviečok a drobných svetielok. Stoly budú zaťažené dobrotami od výmyslu sveta. Najmä na Štedrý (Dohviezdny) večer – na našu Viliju – bude radosti, veselosti, prekvapení z darov hádam nad naše tradičné zvyklosti a súčasné ekonomické pomery až priveľa. Pokračovať na Zotrime prach zo spomienok na naše dávne Vianoce

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Pozývame Vás

25. 12. 2012

  • Štefanská zábava – Lesnica
  • Štefanská zábava – kultúrny dom

1. 1. 2013 o 0:30 hod. – Silvestrovský ohňostroj, pri ktorom Vás zahreje „Margeciansky čaj“ a DJ Vojt. Príďte privítať nový rok na parkovisko pred OcÚ.

9. 2. 2013 – Ples obce Margecany, „Noc valentínskeho tanca“ s atraktívnym hosťom Petrom Cmorikom.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Program bohoslužieb, pastoračných návštev a posviacky domov

Bohoslužby v kostole sv. Margity počas vianočných sviatkov

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Vianočné a novoročné prianie

Milí spoluobčania!

Želám Vám, aby ste nadchádzajúce vianočné sviatky prežili v pokoji, ktorý nám počas roka tak často chýba a v Božom požehnaní, ktorého nie je nikdy dosť. Želám Vám veľa radosti v kruhu blízkych a milovaných, aby sa Vám od nich dostalo milého slova, lebo toho dnes už nie je dostatok. A želám Vám aj veľa šťastia a sily, ktoré budeme v novom roku všetci potrebovať. Vykročte doň správnou nohou.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Vážení spoluobčania, drahí bratia a sestry!

Sú to už deviate Vianoce, ktoré prežijem medzi Vami ako správca tejto farnosti. Deviatykrát sa Vám chcem touto formou prihovoriť pred príchodom najkrajších sviatkov roku, sviatkov pokoja, lásky a rodiny. Pravdou je, že práve na Vianoce sú ľudia k sebe milší, láskavejší, priateľskejší. Snáď je to dané predstavou malého dieťatka, uloženého v jasliach, ktoré neslobodno vyrušiť krikom a svárom. Pokračovať na Vážení spoluobčania, drahí bratia a sestry!

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Starosta informuje

Vážení spoluobčania,

v tomto čase už u Vás rozvoniava vianočné pečivo a zavládla vianočná nálada, ktorú by som Vám rád spríjemnil niekoľkými informáciami.

Parkoviská pri kostole

Z Košického samosprávneho kraja sme získali 15 050 eur, vďaka čomu sa nám podarilo vybudovať parkovisko na strane smerom na Jaklovce. Práce sme ukončili doslova v poslednej minúte a to deň pred prvou snehovou nádielkou.

Pokračovať na Starosta informuje

Zaujalo vás to? Zdieľajte: