Problém, ktorý je potrebné riešiť ,,radikálnym rezom“

Obec Margecany v rámci odhaľovania zakladateľov nelegálnych skládok odpadu na území Obce Margecany  nainštalovala na kritické miesta niekoľko fotopascí. Takýmto spôsobom boli identifikovaní spoluobčania, ktorí v poslednom období vytvárali nelegálne skládky odpadu a to napriek tomu, že v obci sú vytvorené podmienky na to, aby nelegálne skládky odpadu vznikať nemuseli. Pokračovať na Problém, ktorý je potrebné riešiť ,,radikálnym rezom“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Antik – dôležité informácie

– optický internet, digitálna televízia cez optický kábel, telefón v optickej sieti zadarmo.

Dôležité informácie pre občanov

Záväzná objednávka o pripojenie má iba informatívny charakter (bez sankčného postihu), že máte o zriadenie služby vážny záujem.

Ak máte viazanosť u iného poskytovateľa stačí v objednávke uviesť Váš možný termín pripojenia po skončení Vašej viazanosti (o rok – o dva roky).

Zriadenie optickej siete si vyžaduje určitý čas a v prípade záujmu občanov sa bude sieť realizovať priebežne a postupne možno až rok a pol.

Na vybudovanie optickej siete ANTIK v našej obci je potrebných 200 žiadostí o pripojenie. Žiadosti sú k dispozícií na internetovej stránke obce a na obecnom úrade a je možné ich podať do 1. 12. 2012 na podateľni. V prípade nenaplnenia potrebného počtu záujemcov sa budovanie optickej siete v obci odloží.

Po zavedení optickej siete bude možné zriadiť obecnú televíziu, priame televízne prenosy z futbalového ihriska, z kostola. Umožní tiež umiestnenie kamier v rôznych lokalitách v našej obci pre zvýšenie bezpečnosti a podobne.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Margecianske fajnoty 2012

Obec Margecany a FSK Jadlovec Vás pozývajú na Deň plný príjemnej vône, výbornej chuti, veselej muziky

Margecianske fajnoty dňa 13.10.2012 – začiatok o 9:00 pri obecnej fontáne

Počas celého dňa bude ochutnávka margecianskych fajnot

Ukážky výroby: zabíjačkových špecialít, grajzupy, pečenie gruľovníkov

Účinkujú:

  • Ľudová hudba Lukáša Gajdoša,
  • FSk Jadlovec a DFS Jadlovček Margecany,
  • FSk Kluknavčanka Kluknava,
  • FSk Folkmarčanka I. a FSk Folkmarčanka II. Veľký Folkmár,
  • FSk Vinica Myslava,
  • FSk Raslavičan Raslavice,
  • FS Borievka a FS Hornád Košice,
  • FS Jurošík a FS Zemplín Michalovce,
  • FS Magura Kežmarok,
  • FS Vagonár Stará škola Poprad.

Kultúrno-spoločenská akcia „Margecianske fajnoty“ je súčasťou mesiaca úcty k starším 2012

 

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Antológia folklóru

Východoslovenské folklórne združenie, Podtatranské osvetové stredisko Poprad a Obec Margecany Vás pozývajú na podujatie

ANTOLÓGIA FOLKLÓRU 

13. októbra 2012 Kultúrny dom Margecany

10:30 hod. Pozvánka na Antológiu pred Kultúrnym domom

16:00 hod. Párové tance čardášového typu – Krucena a čardáš Pokračovať na Antológia folklóru

Zaujalo vás to? Zdieľajte: