Správne poplatky od 1. 10. 2012 na úseku stavebného poriadku

Prinášame vám krátky prehľad o zmenených správnych poplatkoch na úseku stavebného poriadku s účinnosťou od 1. 10. 2012:
  • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia pre právnické osoby – 100 Eur,
  • Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu rodinného domu do 600 m3 – 33 Eur, za každých ďalších začatých 100 m3 – 20 Eur.
  • Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu bytového domu do 3000 m3 – 750 Eur, za každých ďalších začatých 1000 m3 – 250 Eur.
  • Žiadosť o stavebné povolenie na zmeny dokončených stavieb pred dokončením rodinného domu – 100 Eur, bytového domu – 750 Eur,
  • Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu garáže – 30 Eur,
  • Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby – 30 Eur,
  • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby pre fyzickú osobu 16,5 Eur, pre právnickú osobu – 200 Eur.
  • Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác – 10 Eur.

Úplné znenie správnych poplatkov na úseku stavebnej správy s poznámkami a oslobodeniami

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Európsky týždeň mobility 2012

Počas Európskeho týždňa mobility obec Margecany zorganizuje dve podujatia na podporu tohto projektu.

21. 9. 2012 – V meste bez môjho auta /uzavretie časti Školskej ulice určenej pre aktivity miestnej ZŠ s MŠ venované tomuto projektu/ a Margecianska inline hodinovka /trasa: časť obce ,,Počkaj,, – R. H./, Pokračovať na Európsky týždeň mobility 2012

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

V meste bez môjho auta 2012

21.9.2012 – V meste bez môjho auta /uzavretie časti Školskej ulice v čase od 8.oo – 12.oo určenej pre aktivity miestnej ZŠ s MŠ venované tomuto projektu/

Miesto:  časť ulice Školská od č.d.16 po č.d.22 budova ZŠ

Harmonogram:  od 8.oo  -12.oo hod.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Margecianska inline hodinovka 2012

Obec Margecany Vás všetkých srdečne pozýva na prvý ročník margecianskej inline hodinovky v kolieskovom korčuľovaní, ktorá sa bude konať v piatok 21. septembra 2012 v časti obce ,,Počkaj“.

Akcia sa koná ako súčasť celoeurópskeho projektu ,,Európsky týždeň mobility.“ Pokračovať na Margecianska inline hodinovka 2012

Zaujalo vás to? Zdieľajte: