Kinobus (nielen) filmová prehliadka – Margecany a Jaklovce

Piatok 31. august 2012 – 17:00 Kultúrny dom Jaklovce

Barabere idú – Divadlo J. G. Tajovského Jaklovce (Režia: Jozef Humeňanský v spolupráci s Martinom Tokáron a Ondřejom Vavrečkom).

Nielen divadelné predstavenie je založené na výpovediach obyvateľov Jakloviec a Margecian o sťahovaní a zatopení Nižných Jakloviec. Ako, kto a z čoho sa stavia, ak sa naraz premiestňuje celá dedina? Zostali susedia susedmi? Kto sa odsťahoval posledný? Čo sa stalo s cintorínom a kostolom? Ako sa kreslila nová hranica na vode medzi Margecanmi a Jaklovcami?

Nedeľa 2. 9. 2012 – 16:00 Kino Družba Margecany

Lono – Benedek Fliegauf (D, HU, FR, 2010, 111 min) Pokračovať na Kinobus (nielen) filmová prehliadka – Margecany a Jaklovce

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s., v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov oznamuje dotknutým občanom, že pre odberné miesto Margecany Vápenka, Margecany ul. Hôrka, Požiarnická, Partizánska č. d. 30 – 42 bude v termíne 6. september 2012 v čase od 7:40 do 14:20 hod.prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. Pokračovať na Prerušenie distribúcie elektriny

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prerušenie distribúcie elektriny – Kozinec

Východoslovenská distribučná a.s., v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov oznamuje dotknutým občanom, že pre odberné miesto Margecany, Rolová Huta – chatová osada Kozinec bude v termíne 30. augusta 2012 v čase od 7:40 do 16:20 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.  Pokračovať na Prerušenie distribúcie elektriny – Kozinec

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Kontaktné čísla pre prípady porúch a odstávok

V prípade poruchy dodávky elektrickej energie, plynu, vody sú k dispozícií nasledovné telefónne čísla na ktorý sa môžete informovať:

VSE  0800 123 332      (Východoslovenská energetika a.s.)

VSD 0850 123 312      (Východoslovenská distribučná a.s.) Pokračovať na Kontaktné čísla pre prípady porúch a odstávok

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

BEH MARGECIAN 10. ročník

26. 8. 2012 (nedeľa) pred Obecným úradom v Margecanoch

Organizácia behu

  1. Usporiadateľ: MZ SDKÚ-DS v Margecanoch
  2. Termín, miesto: 26. 8. 2012 (nedeľa), pred Obecným úradom v Margecanoch
  3. Prihlášky:  Marián Keruľ, tel. 0905 694 530, email: kerm1(zavináč)centrum.sk, v deň behu: pred OcÚ
  4. Prezentácia: v deň preteku do 13:30 – všetky kategórie
  5. Štartovné: dospelí (muži, ženy): 2€
  6. Upozornenie: Pretekári štartujú na vlastné riziko a riadia sa počas pretekov pokynmi usporiadateľov a polície. Organizátori behu neručia za osobné veci.
  7. Občerstvenie: Pretekári majú zabezpečený pitný režim a občerstvenie. Pokračovať na BEH MARGECIAN 10. ročník
Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Vytyčovanie plynárenských zariadení bezplatne!

 

 

 

 

V snahe predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. od 1. apríla 2011 vytyčuje plynárenské zariadenia pre drobné stavby bezplatne.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA

Stavebník je povinný pred každou realizáciou výkopových a stavebných prác vopred informovať o tejto činnosti spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom distribučnej plynárenskej siete a zároveň ju požiadať o vytýčenie plynárenského zariadenia. Pokračovať na Vytyčovanie plynárenských zariadení bezplatne!

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti alebo Profesionálne rodičovstvo

Rodina vždy bola a je prvým a základným prejavom sociálnej prirodzenosti človeka. Vytvára optimálne a ničím nenahraditeľné prostredie pre vznik života.

Rodinné prostredie a medziľudské vzťahy v ňom majú od prvopočiatku života dieťaťa i počas jeho dozrievania nezastupiteľnú úlohu – pri formovaní osobnosti, pri výchove charakteru a socializácii dieťaťa, pri osvojovaní si hodnôt ako najcennejšieho potenciálu človeka. Pokračovať na Profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti alebo Profesionálne rodičovstvo

Zaujalo vás to? Zdieľajte: