Tematické – ukážkové cvičenie pre žiakov základnej školy

dhz v akciiDňa 25.6.2012 náš dobrovoľný hasičský zbor vykonal „Tematické cvičenie pre žiakov ZŠ Margecany“, aj za účelom získania nových členov (žiakov) do krúžku Mladých požiarnikov (MP). Akcia po dôkladnej príprave členov nášho zboru a po dohode s p. riaditeľkou ZŠ, bola z realizovaná v lokalite Bystré v lesnom teréne.

Po príchode žiakov ZŠ na miesto fingovaného požiaru p. Jozef Halcin (organizátor akcie) predviedol žiakom ako sa má správne zachovať občan ktorí zistí požiar. Telefonickým spojením nahlási na č.t. 212 alebo 150. Predstaví sa menom a nahlási svoje číslo telefónu pre spätné overenie. Informuje v krátkosti kde horí, čo horí a rozsah – veľkosť požiaru, možný prístup k požiarovisku. Pokračovať na Tematické – ukážkové cvičenie pre žiakov základnej školy

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o výluke

V dňoch 19., 20. a 21. júna 2012 budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 06.50 h do 13.10 h  medzi železničnými stanicami Margecany – Gelnica

V dôsledku tejto výluky budú vlaky:  7744, 7775, 7747, 7746, 7777, 7770, 7779, 7748 nahradené autobusovou dopravou (NAD). Pokračovať na Oznámenie o výluke

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Rámcový návrh CP ŽSR 2012 – 2013

V prílohe zverejňujeme rámcový návrh CP ŽSR 2012 – 2013 platný od 9.12.2012. Vzhľadom na závažné zmeny v cestovnom poriadku, návrhu venujte zvýšenú pozornosť. V novom  CP  je navrhnuté zastavenie železničnej osobnej dopravy na trati Spišské Vlachy  – Spišské Podhradie.

Vaše pripomienky zasielajte do 19.6.2012 na mailovú adresu zdenka.stefanova@vucke.sk alebo písomne na adresu: Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor dopravy, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

Rámcový návrh CP ŽSR 2012 – 2013 je k nahliadnutiu dostupný na Obecnom úrade č. d. 210, kde môžete zároveň do 15. 6. 2012 zanechať svoje písomné pripomienky, ktoré budú zapracované do stanoviska obce Margecany k tomuto návrhu.

Prílohy:

linka 160 – Zvolen – Košice a späť

linka 173 – Červená skala – Margecany a späť

linka 180 – Košice – Bratislava a späť

linka 186 – Spišská Nová Ves – Levoča a späť

linka 188 – Muszyna – Plaveč – Košice a späť

Zaujalo vás to? Zdieľajte: