Vyčistime si Slovensko

V sobotu dňa 31. 3. 2012 v rámci akcie Dňa zeme s názvom „Vyčistime si Slovensko“ sa pracovníci Základnej školy s materskou školou, členovia Jednoty dôchodcov Slovenska MO Margecany a pracovníci obce dobrovoľne zapoja do čistenia verejných priestranstiev v obci. Zároveň vyzývame aj občanov, aby sa do tejto akcie zapojili.

V tento deň bude po uliciach obce prechádzať nákladné auto Avia, na ktoré občania môžu naložiť vyhrabanú trávu a lístie. 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Hodina zeme

OBEC MARGECANY sa v sobotu 31.marca 2012 o 20,30 hod. – 21,30 hod. znovu zapojí do celosvetovej akcie – HODINA ZEME a na uvedenú hodinu vypne verejné osvetlenie. Je to najväčšia celosvetová akcia so zapojením verejnosti.

ZHASNUTÍM SVETIEL LEN NA JEDINÚ HODINU SA KAŽDOROČNE PREPOJÍ VIAC AKO MILIARDA ĽUDÍ VO VIAC AKO 6.000 MESTÁCH A OBCIACH.

Pokračovať na Hodina zeme

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výkup papiera v marci

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 27. 3. 2012 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera. Výkup sa uskutoční:

  • od 16:00 do 16:25 na trhovisku pri železničnej stanici,
  • od 16:30 do 16:55 pred Obecným úradom
  • a od 17:00 do 17:30 pri potravinách – Olše.

Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón. Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Pokračovať na Výkup papiera v marci

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves

v súlade s ustanovením § 21 písm. n) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

na lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Spišská Nová Ves a Gelnica od 16. marca 2012 až do odvolania. Pokračovať na Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Svetový deň vody 2012 – oznam PVPS

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname 22. marca, poskytne naša Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. zľavu 25% na minimálny rozbor vody podľa Nariadenia vlády SR 496 z 8. 12.2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu, pre užívateľov vlastných zdrojov (studní). Pokračovať na Svetový deň vody 2012 – oznam PVPS

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zvoz konárov v obci – oznam

Vážení občania, z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov pri zvoze konárov ktoré obec realizuje, je v obci zriadené zberné miesto, kde môžu občania obce konáre dočasne ukladať.

Zberné miesto: pri Meniarni pred rampou – miesto je označené tabuľkou. Konáre je možné individuálne uložiť aj priamo pri obecnom kompostovisku vedľa vstupnej brány. Pokračovať na Zvoz konárov v obci – oznam

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Jarné vypaľovanie trávy zabíja život

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi hovorí jasnou rečou – vypaľovanie trávy je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakázané.

Právnickým osobám zaň hrozí pokuta až do výšky 16 596 €, fyzickým osobám do výšky 331 €. No napriek tomu sa každý rok nájdu „darebáci”, ktorí zákon vedome, či nevedome porušujú.
Problémom je aj nedostatočné právne vedomie občanov, teda neznalosť platných právnych predpisov, ktoré túto činnosť zakazujú.Vypaľovanie trávy je naozaj každoročným problémom. Preto dôrazne upozorňujeme na zákaz vypaľovania suchej trávy, ktoré je u nás veľmi rozšírené, povedal by som NÁRODNY JARNÝM ŠPORTOM SLOVAČE! Pokračovať na Jarné vypaľovanie trávy zabíja život

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Margecany

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                 1647

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                1064

Účasť vo voľbách                                                           64,60 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

Výsledky volieb do NR SR v obci Margecany

Názov stranyPočet platných odovzdaných hlasov
Zelení5
Kresťanskodemokratické hnutie87
Strana demokratickej ľavice2
Slovenská národná strana34
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti63
Sloboda a solidarita32
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ8
NÁŠ KRAJ9
Strana zelených2
Ľudová strana Naše Slovensko21
SMER - sociálna demokracia577
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska4
Národ a spravodlivosť - naša strana12
Komunistická strana Slovenska5
Strana Rómskej únie na Slovensku0
MOST - HÍD17
99% - občiansky hlas20
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko5
STRANA + 1 HLAS3
Robíme to pre deti - SF7
Obyčajní ľudia0
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana78
Strana občanov Slovenska0
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja1
STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ43
Strana živnostníkov Slovenska1
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Margecany zo dňa 10. 3. 2012

Zaujalo vás to? Zdieľajte: