Margecany sú držiteľom regionálnej ceny ETM 2011

Obec Margecany sa stala pri svojej prvej účasti v celoeurópskom projekte ETM /Európsky týždeň mobility/ držiteľom „regionálnej ceny ETM“ za región Slovensko za trvalé opatrenia v oblasti alternatívnej mobility. Stalo sa tak na hodnotiacom seminári ETM, ktorý sa konal 11. októbra 2011 v Košiciach v budove Košického samosprávneho kraja, a na ktorom sa zúčastnili národní koordinátori ETM pre Slovensko a Ukrajinu, RNDr. Gejza Legen a pani Lesya Loyko, zástupkyňa za MŽP SR, Mgr. Katarína Uhrinová a vedúci odboru dopravy KSK, Ing. Ladislav Olexa, ako aj koordinátori slovenských a niektorých ukrajinských miest, ktoré sa do ETM zapojili. Pokračovať na Margecany sú držiteľom regionálnej ceny ETM 2011

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

HotSpot v Margecanoch

Počas ETM /Európsky týždeň mobility/ v Margecanoch sa obec prezentovala aj skúšobným spustením tzv. „HotSpotu“, teda voľného prístupu k sieti Internet v priestoroch pred obecným úradom (oddychová, parková zóna, okolie fontány, parkovisko až k detskému ihrisku ). Vysielač je umiestnený na budove Obecného úradu v Margecanoch (dostupný z každého miesta, odkiaľ je na strechu úradu priama viditeľnosť v okruhu asi 500m).

SSID HotSpotu je : HotSpot_Margecany. Po prihlásení k tejto sieti môže užívateľ začať pracovať na internete. HotSpot bol spustený do ostrej prevádzky v nedeľu 16. 10. 2011. Postup pre prihlásenie … Pokračovať na HotSpot v Margecanoch

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Tretie číslo Hlásnika v roku 2011

Prvá strana (.pdf, 5,4 MB, otvorí sa v novom okne)

Druhá strana (.pdf, 3,2 MB, otvorí sa v novom okne)

Tretia strana (.pdf, 3,3 MB, otvorí sa v novom okne)

Štvrtá strana (.pdf, 9,1 MB, otvorí sa v novom okne)

Piata strana (.pdf, 5,6 MB, otvorí sa v novom okne)

Šiesta strana (.pdf, 3,0 MB, otvorí sa v novom okne)

Siedma strana (.pdf, 2,9 MB, otvorí sa v novom okne)

ôsma strana (.pdf, 5,4 MB, otvorí sa v novom okne)

Príloha dotazník (.pdf, 4,1 MB, otvorí sa v novom okne)

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Odhalenie pamätných tabúľ projektu Regenerácia sídla Margecany

Obec Margecany prihlásila projekt „Regenerácia sídla obce“ o cenu Európskeho týždňa mobility na regionálnej úrovni, ktorý sa v značnej miere týka dopravy:

  • úprava, obnovenie, rekonštrukcia a debarierizácia miestnych komunikácií,
  • nový mobiliár – nové dopravné značenie, rozšírené a zmodernizované verejné osvetlenie, stojany na bicykle, informačné prvky v podobe tabúľ, smerovníkov, hodín a značenia, upravené a označené miesta na státie motorových vozidiel, aj pre imobilných, Pokračovať na Odhalenie pamätných tabúľ projektu Regenerácia sídla Margecany
Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Fotogaléria – Európsky týždeň mobility 2011 v Margecanoch

Európsky týždeň mobility je kampaň zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o využívaní verejnej dopravy, bicykla a pešej chôdze pre potreby mobility a na povzbudenie miest a samospráv Európy podporovať tieto spôsoby dopravy a investovať do novej nevyhnutnej podpornej infraštruktúry. Pokračovať na Fotogaléria – Európsky týždeň mobility 2011 v Margecanoch

Zaujalo vás to? Zdieľajte: