V meste bez môjho auta

22.9.2011 – V meste bez môjho auta

/uzavretie časti Školskej ulice v čase od 7.00 – 19.00 hod. určenej pre aktivity miestnej ZŠ s MŠ venované tomuto projektu/

Harmonogram aktivít

8.00 – 10.00 besedy, prezentácie / o projekte ETM, alternatívna doprava…/

10.00 – 12.00 bezmotorová časť Školskej ulice – stanovištia /učitelia/

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility je kampaň zvyšujúca dopravné uvedomenie zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o využívaní verejnej dopravy, bicykla a pešej chôdze pre potreby mobility a na povzbudenie miest a samospráv Európy podporovať tieto spôsoby dopravy a investovať do novej nevyhnutnej podpornej infraštruktúry.
V čase od 16. do 22. septembra sa každoročne koná „Týždeň mobility“ – príležitosť pre samosprávy Európy zúčastniť sa najväčšieho a najrozšírenejšieho podujatia udržateľnej mobility. Témou tohtoročného Európskeho týždňa mobility je: Travel Smarter, Live Better – Cestovať jednoduchšie, žiť lepšie. Do ETM sa každoročne zapájajú desiatky európskych miest a milióny obyvateľov. Pokračovať na Európsky týždeň mobility

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Margecianska inline hodinovka

Obec Margecany v spolupráci so Školským úradom v Margecanoch Vás všetkých srdečne pozýva na nultý ročník margecianskej hodinovky v kolieskovom korčuľovaní (inline), ktorá sa bude konať v nedeľu 18. septembra 2011 v časti obce ,,Počkaj“.

Akcia sa koná ako súčasť celoeurópskeho projektu ,,Európsky týždeň mobility.“ Je na Vás aby ste svojou účasťou prišli podporiť tento projekt a takouto formou prispeli nielen k utuženiu svojho zdravia, ale poukázali aj na alternatívne /zdravé/ formy dopravy, ktoré sú hlavným mottom celého projektu.

Tešíme sa na Vašu účasť, bezpečne a svojim spôsobom aj zmysluplne si zakorčuľovať…, všetci ste vítaní !!! Pokračovať na Margecianska inline hodinovka

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Spraying as here alebo Graffiti v Margecanoch.

V rámci projektu IUVENTY – Slovenský inštitút mládeže, projektu KomPrax – kompetencie pre prax, čo je vzdelávanie určené mladým ľuďom, ktorí majú záujem rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v oblasti tvorby a realizácie projektov a využiť ich v prospech svojho okolia sa rozhodli dve šikovné študentky Denisa Faguľová a Lucia Palenčárová vytvoriť projekt – Skrášlenie podjazdu v obci Margecany, v podobe jeho úpravy formou graffiti. Pokračovať na Spraying as here alebo Graffiti v Margecanoch.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského  a záchranného zboru

Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves

v súlade s ustanovením § 21 písm. n) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii

v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

na lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Spišská Nová Ves a Gelnica

od 6. septembra  2011 až do odvolania. Pokračovať na Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prijímacie talentové skúšky

Súkromná základná umelecká škola v Margecanoch oznamuje, že prijímacie

talentové skúšky pre školský rok 2011 – 2012

pre odbory:

  • tanečný (ľudový, moderný tanec a iné)
  • výtvarný (kresba, maľba a iné)

budú v stredu 7. 9. 2011 a v pondelok 12. 9. 2011 vždy o 16:00 hod. v priestoroch SZUŠ Margecany (Kultúrny dom – vstup zozadu).

Bližšie informácie: 0903 249 973

Zaujalo vás to? Zdieľajte: