Prerušenie distribúcie elektriny

VSD a. s. oznamuje občanom, že pre odberné miesta Margecany, ul. Partizánska č. 1 – 25, Hôrka a Pod Hôrkou bude v termíne 8. 9. 2011 od 7:10 do 18:30 a 9. 9. 2011 od 7:10 do 18:30 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Bezplatné školenie pre mladých – projekty

V rámci realizácie Národného projektu Komprax máme pripravenú sériu troch víkendových školení pre mladých vedúcich vo veku 15 – 17 rokov, z ktorých prvé sa uskutoční 9. – 11. 9. 2011 v Hoteli Mlynky, na Mlynkách. Od uchádzačov sa očakáva účasť na všetkých troch školeniach.

Osobitosťou NP Komprax je o. i.  aj to, že účastníci vzdelávania majú možnosť pod vedením školiteľov vypracovať vlastné malé projektové zámery a získať na ich realizáciu podporu až do výšky 200 €. Pokračovať na Bezplatné školenie pre mladých – projekty

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Neprehliadnite

Dňa 26.8.2011  o 18.oo hod. pri pomníku padlým  v Margecanoch  sa koná pietny akt kladenia vencov a kytíc pri príležitosti 67. výročia SNP.

V sobotu  27.8.2011 od 18.oo hod . bude na ihrisku TJ detská diskotéka, o 20.oo hod . pri príležitosti sviatku SNP pozývame na stretnutie pri vatre za ihriskom, potom bude pokračovať diskotéka pre tínedžerov a vekove pokročilých.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zverejnenie zámeru Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá

Číslo: 614/2011/VV

V Margecanoch, dňa 19. 8. 2011

O Z N Á M E N I E

o zámere „Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá“ a o mieste a čase jeho sprístupnenia verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, v zmysle § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť zámerom dotknuté, že zámer „Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá“ je umiestnený na tunajšom úrade k nahliadnutiu od 19. 8. 2011 do 9. 9. 2011 a na internetovej stránke obce Margecany – www.margecany.sk. Pokračovať na Zverejnenie zámeru Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Beh Margecian 2011

IX. ročník BEH MARGECIAN – 21. 8. 2011

Štart a cieľ je pri Obecnom úrade v Margecanoch (Obchodná 7), beží sa ulicami Margecian (vrátane Rolovej Huty) po asfaltovom povrchu.

Organizácia behu

Usporiadateľ: MZ SDKÚ-DS v Margecanoch

Termín, miesto: 21. 8. 2011, pred Obecným úradom v MARGECANOCH

Prihlášky: Marián Keruľ, tel.: 0905 694 530, kerm1(zavináč)centrum.sk, v deň behu: pred OcÚ

Prezentácia: v deň preteku do 13:30 – všetky kategórie Pokračovať na Beh Margecian 2011

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Miss Kompost

Priatelia Zeme – SPZ a Centrum environmentálnych aktivít

vyhlasujú 1. ročník súťaže

MISS KOMPOST

Súťaž MISS KOMPOST sa snaží podchytiť tvorivý potenciál jednotlivcov súvisiaci s využívaním biologických odpadov formou kompostovania. Hlavným cieľom je neformálna výmena informácií o kompostovaní a podpora myšlienky, že kompostovanie je súčasťou moderného životného štýlu. Pokračovať na Miss Kompost

Zaujalo vás to? Zdieľajte: