Všetkým užívateľom multifunkčného ihriska

Takmer pred tromi rokmi bolo v našej obci, okrem iných, či už nových alebo zrekonštruovaných objektov, odovzdané do prevádzky nové multifunkčné ihrisko (ďalej MI). Nikomu nie je potrebné vysvetľovať na aký účel.

Samozrejme…, predovšetkým na bohaté športové vyžite, trávenie voľného času s priateľmi, prehlbovanie zdravého životného štýlu a množstva ďalších pozitívnych aktivít.

Nepochybujem, že väčšina z nás, športovcov, to tak aj vníma. Pokračovať na Všetkým užívateľom multifunkčného ihriska

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Hasiči na dňoch obce

Po úspešne ukončenej službe protipožiarnej hliadky na festivale Vitaj leto Margecany, sa členovia bez spánku a oddychu vrhli do nového dňa.

Na Dňoch obce Margecany sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru zapojili do súťaže vo varení guľášu. Súťaž brali zodpovedne, čomu nasvedčuje aj fakt, že prípravy začali už o 5:30 hod. ráno, vybrali si najlepšie miesto, postavili prístrešok a začali prípravy na varenie.

Pokračovať na Hasiči na dňoch obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Z činnosti spoločného (okresného) Školského úradu v Margecanoch

Mesiac máj, jún bol bohatý na mnohé zaujímavé podujatia, ktoré zorganizoval Školský úrad v Margecanoch.

Už  tradične každý rok organizujeme Okresný metodický deň pre všetkých učiteľov zo základných škôl z nášho okresu Gelnica. Jeho cieľom je odborné vzdelávanie a výmena skúsenosti z pedagogickej praxe. Tento rok sa uskutočnil 6. mája 2011 v ZŠ s MŠ Margecany, v Prakovciach a v Gelnici podľa jednotlivých predmetov. Ústredná téma metodického dňa bola „Inovatívne formy a metódy vo výchovno-vzdelávacom procese“. Pokračovať na Z činnosti spoločného (okresného) Školského úradu v Margecanoch

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Regenerácia sídla Margecany

Verejné priestranstvá v centrálnych častiach obce prešli v minulom a tomto roku výraznou rekonštrukciou, podporenou z eurofondov.

O projekte “Regenerácia sídla Margecany” sa môžete bližšie informácie dočítať tu.

Dnes Vám prinášame porovnanie situácie pred a po realizovaní aktivít projektu „Regenerácia sídla Margecany“.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Paintball v Margecanoch

V rámci osláv Dni obce Margecany 2011 sme pre Vás pripravili zaujímavé atrakcie počas jednotlivých dní (piatok, sobota, nedeľa).

Dávame Vám do pozornosti možnosť vyskúšať si Paintball – ktorý bude patriť medzi atrakcie na ihrisku TJ Lokomotíva v sobotu dňa 9. 7. 2011.

Paintball je moderná rýchla, dynamická a hlavne adrenalínová hra, ktorá sa dá sa hrať prakticky kdekoľvek, a vracia aj dospelého človeka do detských čias. Súperiace tímy sú vybavené ochranným oblečenímmaskou na tvár a paintballovou zbraňou – značkovačom. Pokračovať na Paintball v Margecanoch

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Dni obce Margecany 2011 – pozvánka

POZÝVAME VÁS na

Dni obce Margecany 2011 oslavy 35. výročia vzniku Folklórnej skupiny Jadlovec s programom

Piatok  8. 7. 2011hudobný festival Vitaj leto 2011 (areál TJ Margecany)

Sobota 9.7.2011 (areál TJ Margecany)

9.00 hod. –  turnaj v mini futbale o pohár starostu obce Margecany

Súťaže:

– o najlepšiu Margeciansku cukrárku spojená s detskou súťažou v jedení koláčov,

– o „naj“ tím vo varení guľášu

– v rezaní dreva ručnou pílou – max. 6 dvojíc Pokračovať na Dni obce Margecany 2011 – pozvánka

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Dni obce Margecany 2011 – propozície súťaží

– turnaj v minifutbale o pohár starostu obce Margecany – prezentácia a losovanie skupín  sa uskutoční dňa 9.07.2011 o 9.00 hod. na futbalovom štadióne v Margecanoch, propozície sú  zverejnené na web stránke www.margecany.sk.

– súťaž o najlepšiu Margeciansku cukrárku – záujemkyne, ktoré by sa chceli zapojiť do súťaže, sa vlastne prihlásia tým, že doma pripravia nejaký svoj cukrárenský výrobok a časť z neho (v približnej veľkosti obedového plytkého taniera) potom doručia do areálu TJ lokomotíva Margecany a  to  9.7.2011 do 14.00 hod. organizátorom súťaže. Porota posúdi estetické, ale aj chuťové kvality a vyhlási víťazku. Pre víťazku je pripravená hodnotná cena. Obec Margecany prvým desiatim  prihláseným cukrárkam do súťaže  finančne prispeje na materiál použitý na súťažný koláč čiastkou vo výške 5€ pre jednu cukrárku. K preplateniu je potrebné predložiť originálny účtovný doklad (napr. blok z registračnej  pokladne). Upozornenie, do súťaže o najlepšiu Margeciansku cukrárku sa môže prihlásiť len Margecianska občianka bez rozdielu veku. Koláče predložené do súťaže budú likvidovať, obrazne povedané deti, ktoré budú ďalej súťažiť v jedení týchto koláčov.

– záujemcovia súťaže o najlepší tím vo varení guľášu sa prihlásia do dňa 8.07.2011 na t.č. 053/4894227 p.Janusová, pričom maximálny počet súťažiacich tímov je päť a v každom tíme môžu byť maximálne traja členovia. Variť sa bude v kotlíkoch, ktoré si súťažiaci donesú sami s tým, že každý tím musí uvariť minimálne 10 litrov gulášu, ktorý ostáva súťažiacim tímom na vlastnú spotrebu, či predaj. Pre výherný tím je pripravená hodnotná cena. Všetkým účastníkom súťaže  Obec Margecany finančne prispeje na materiál použitý na súťažný guľáš čiastkou vo výške 20€. K preplateniu je potrebné predložiť originálny účtovný doklad (napr. blok z registračnej  pokladne).

súťaž v rezaní dreva bude prebiehať v dvojiciach, každá dvojica bude súťažiť s novou ručnou rámovou pílou. Maximálny počet súťažiacich je 6 dvojíc. Prihlásiť sa do súťaže  je možné dňa 9.7.2011 v areály TJ lokomotíva Margecany u organizátorov súťaže.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: