Hlásnik 1/2011 na webe

Prečítajte si čo je nové v Margecanoch v elektronickej verzii nášho Hlásnika.

Kompletné číslo si môžete prečítať tu (.pdf, 11,8 MB, otvorí sa v novom okne)

Alebo si pozrite jednotlivé strany vo vyššej kvalite.

Prvá strana (.pdf, 4,5 MB, otvorí sa v novom okne)

Druhá strana (.pdf, 2,9 MB, otvorí sa v novom okne)

Tretia strana (.pdf, 3,2 MB, otvorí sa v novom okne)

Štvrtá strana (.pdf, 4,1 MB, otvorí sa v novom okne)

Piata strana (.pdf, 3,3 MB, otvorí sa v novom okne)

Šiesta strana (.pdf, 8,9 MB, otvorí sa v novom okne)

Siedma strana (.pdf, 8,5 MB, otvorí sa v novom okne)

ôsma strana (.pdf, 3,6 MB, otvorí sa v novom okne)

Deviata strana (.pdf, 4,1 MB, otvorí sa v novom okne)

Desiata strana (.pdf, 2,9 MB, otvorí sa v novom okne)

Jedenásta strana (.pdf, 3,0 MB, otvorí sa v novom okne)

Dvanásta strana (.pdf, 7,8 MB, otvorí sa v novom okne)

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Uzávierka ciest II/546, III/5463 a III/5466

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove z dôvodu konania XVIII. ročníka automobilovej súťaže “RALLY Prešov” povolil

úplnú uzávierku ciest II/546, III/5466 a III/5463 v okrese Prešov

dňa 30. 4. 2011 (v sobotu)

v čase od 7:30 do 16:30

Miesto uzávierky:

  • cesta II/546 v km 11,500 – 24,700, v úseku so začiatkom za križovatkou s cestou III/5465 (do obce Bajerov) s ukončením úseku na hranici okresov Prešov – Gelnica,
  • cesta III/5463 v km 1,434 – 14,434, úsek od konca zastavanej časti obce Ľubovec (pri PD Ľubovec) – Suchá Dolina – Sedlice – Miklušovce – Klenov po križovatku s cestou II/546 na Klenovskom kopci,
  • cesta III/5466 v km 0,000 – 3,550, úsek so začiatkom od križovatky s cestou III/01890 v obci Hrabkov po križovatku s cestou II/546 na Klenovskom kopci.

Dĺžka uzávierky: 29,75 km

Popis obchádzky:

Obchádzka bude vedená obojsmerne po ceste II/547 Margecany – Kluknava – III/018186 Víťaz – Široké – Chminianska Nová Ves – Prešov – II/546 Prešov, časť Vydumanec – Rokycany – Žipov, resp. III/5461 Bzenov – Radatice – Ľubovec.

Dĺžka obchádzky: 60,0 km

Podmienky obchádzky ako aj úpravu cestovného poriadku v čase obchádzky si prečítajte v priloženom rozhodnutí o povolení úplnej uzávierky.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prerušenie prevádzky obecnej knižnice a kina

Vážení občania, vzhľadom na práceneschopnosť príslušného zamestnanca obce bude obecná knižnica až do odvolania uzatvorená.

Taktiež, vzhľadom na začínajúcu rekonštrukciu budovy Kultúrneho domu bude premietanie v miestnom kine pozastavené až do ukončenia rekonštrukcie a kolaudácie – najneskôr do konca tohto roka.

Ďakujeme za porozumenie.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: