Vypnutie analógového signálu v obci

Vážení spoluobčania

podľa dostupných informácií Vás chceme upozorniť na niekoľko údajov o prechode na digitálne televízne vysielanie v našej obci:

  1. V obci Margecany bude vypnutý analógový príjem po 04. 04. 2011 ( nemusí to byť presne tento dátum ), čiže po tomto dátume nebude možný doterajší príjem televízneho signálu.
  2. Čo ďalej. Keďže v našej obci nie je predpoklad príjmu digitálneho televízneho signálu prostredníctvom klasickej antény v multiplexe 2, bude možné prijímať programy: Markíza, Doma, TV JOJ, JOJ PLUS a ďalších len prostredníctvom satelitu. Pokračovať na Vypnutie analógového signálu v obci
Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Hodina Zeme 2011

V sobotu, 26.3.2011 o 20:30 hod. miestneho času na hodinu, Hodinu Zeme, zhasnite svetlá vo svojej domácnosti, či firme a pridajte sa tak k miliarde ľudí po celom svete, k celosvetovej elite.

Zapojte sa aj vy do celosvetovej kampane HODINA ZEME.

V sobotu 26. marca 2011 od 20.30 do 21.30 hod. , t. j. na jednu hodinu – Hodinu Zeme, zhasnite svetlá vo svojej domácnosti či firme a pridajte sa tak k miliarde ľudí po celom svete.

Akcia má za cieľ upozorniť na problémy súčasnej doby – globálne otepľovanie a svetelné znečistenie a tak isto poukázať na míňanie financií na nepotrebné svietenie.

Viac na: http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk

Obec Margecany sa do akcie zapojí zhasnutím verejného osvetlenia.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi na účely zabezpečenia príjmu digitálneho televízneho signálu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) v súlade s § 67 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 556/2010 Z. z. vydáva počas obdobia paralelného analógového a digitálne televízneho vysielania túto výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie jednorazového nenávratného finančného príspevku  na nákup zariadenia pre príjem digitálnej televízie bez ohľadu na platformu príjmu na území Slovenska. Pokračovať na Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi na účely zabezpečenia príjmu digitálneho televízneho signálu

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s., oznamuje občanom, že dňa 23. 3. 2011 v čase od 07. 45 do 15. 15 hod. bude v obci Margecany pre ulice Dlhá, Veterná, Jarná, Hlinná, Hornádska, Priečna, Školská, Železničná, Bystrá, Olše, Prešovská, Partizánska č. 1 – 30, Požiarnícka, Obchodná, rodinné domy pri PD Margecany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. Pokračovať na Prerušenie distribúcie elektriny

Zaujalo vás to? Zdieľajte: