Ples obce Margecany 2011

Obec Margecany Vás pozýva na

PLES OBCE MARGECANY – NOC PROFESIONÁLNYCH TALENTOV

Slávnostné otvorenie plesu bude 5. marca 2011 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome Margecany

Hostia plesu: Martin Leco z Talentmánie, Mária Hudáková – Margeciansky talent

Program:

Cimbálová hudba, živá hudba, tombola, DJ, svetelná show, občerstvenie, večera.

Celý večer Vás bude zabávať Michal „MIKI“ Hudák.

Pokračovať na Ples obce Margecany 2011

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zverejnenie návrhu rozdeľovacieho plánu pozemkových úprav

Obvodný pozemkový úrad v Spišskej Novej Vsi, ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v platnom znení zmien a doplnkov

zverejňuje

podľa § 13 ods. 1 zákona

projekt pozemkových úprav

časť

návrh rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Margecany. Pokračovať na Zverejnenie návrhu rozdeľovacieho plánu pozemkových úprav

Zaujalo vás to? Zdieľajte: