Novoročný pozdrav a pozvánka

Nech sa starosť všetka zruší

a nech vládne pokoj v duši.

Čo bolelo nech sa zhojí,

čo tešilo nech sa zdvojí.

Aby boli v novom roku

iba slzy šťastia v oku.

Pozývame Vás na Silvestrovský ohňostroj s „Margecianským čajom“ dňa 1. 1. 2011 o 0.30 pred obecným úradom.

V rámci kultúrneho programu vystúpia žonglér Martin Leco a imitátor speváka Chrisa Normena z Talentmánie.


Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Pozemkové úpravy – aktuálny stav

Vážení spoluvlastníci, účastníci PÚ.

V konaní Pozemkových úprav v katastrálnom území Obce Margecany sa blížime k záveru. Momentálne prebieha etapa o ktorej poskytol zhotoviteľ – firma GEODETING s r.o. Košice nasledujúce informácie:

Prebiehajúca etapa:

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Pokračovať na Pozemkové úpravy – aktuálny stav

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prerušenie distribúcie elektriny v obci

Východoslovenská distribučná a.s., oznamuje občanom, že dňa 13. 12. 2010 v čase od 07. 55 do 15. 25 hod. bude v obci Margecany pre ulice Školská č. d. 5-30, Partizánska č. d. 1-30, Požiarnícka, Obchodná prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. Pokračovať na Prerušenie distribúcie elektriny v obci

Zaujalo vás to? Zdieľajte: