Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2010

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov                                            1647

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                                  844

Počet platných hlasovacích lístkov pre OZ                                                824

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce                      746

Za starostu obce bol zvolený Ing. Igor Petrik, nezávislý kandidát, počet platných hlasov za okrsok č. 1 je 404 a za okrsok č. 2 je 342. Pokračovať na Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2010

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Margecany

Obecné zastupiteľstvo v Margecanoch svojim uznesením č. 38/2010 zo dňa 12.11.2010 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra Obce Margecany na deň 10.1.2011.

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky: Pokračovať na Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Uznesenie Ústrednej volebnej komisie č. 31 zo 16. novembra 2010

31. „Tretie osoby (vrátane kandidátov) sa môžu zúčastniť na sčítavaní hlasov okrskovými volebnými komisiami na základe povolenia okrskových volebných komisií a pri sčítavaní hlasov miestnymi volebnými komisiami na základe povolenia Ústrednej volebnej komisie.“

Kontaktná adresa okrskových volebných komisií: budova obecného úradu, Obchodná 7, Margecany.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Je to trend, my to chceme a na drogy zabudneme

Druhý novembrový týždeň je vyhlásený za Európsky týždeň boja proti drogám. Práve preto obec Margecany, Spoločný školský úrad v Margecanoch uskutočnil 12. novembra 2010 aktivity z projektu „Je to trend, my to chceme a na drogy zabudneme“, ktorý bol finančne podporený z Úradu vlády SR, Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. Pokračovať na Je to trend, my to chceme a na drogy zabudneme

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Viete, aké cenné papiere máte na účte?

Pamätáte sa ešte na kupónovú privatizáciu? Bolo to už dávno. Možno ani neviete, že doteraz z nej máte cenné papiere na svojom účte v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. s ktorými sú spojené náklady. Mnohé z týchto cenných papierov možno nemajú  pre vás žiadnu cenu. Už rok máte možnosť tieto cenné papiere bezodplatne previesť na Fond národného majetku SR (FNM). Je najvyšší čas si zistiť, ako na tom sú vaše cenné papiere. Pokračovať na Viete, aké cenné papiere máte na účte?

Zaujalo vás to? Zdieľajte: