Otvorenie 15. ročníka preventívnych programov

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Školským úradom v Margecanoch zorganizovalo dňa 22. októbra 2010 o 10.00 hod. v Základnej umeleckej škole v Gelnici panelovú diskusiu na tému „Prevencia viktimácie“, ktorá je súčasťou projektu „Dialógy“, podporeného Radou vlády pre prevenciu kriminality a otvorenia 15. ročníka preventívnych programov Pokračovať na Otvorenie 15. ročníka preventívnych programov

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Nájomné byty v obci

Obec Margecany s podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania a z vlastných zdrojov zabezpečila výstavbu 12 nájomných bytov v obci v lokalite Olše.

Stavba dvoch nájomných bytových domov spolu s 12 bytovými jednotkami bola začatá v októbri 2008 stavebnou firmou Jozef Lazor, Spišské Vlachy. Pokračovať na Nájomné byty v obci

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s., oznamuje občanom, že dňa 25. 10. 2010 v čase od 07. 30 do 16. 30 hod. bude v celej obci Margecany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Graffity v obci

Obec Margecany, Školský úrad v Margecanoch v rámci projektu „Je to trend, my to chceme a na drogy zabudneme“

na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam z Úradu vlády SR

pozýva sprejerov, writerov, grafiťákov na tvorbu graffiti

Pokračovať na Graffity v obci

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Okresná strelecká súťaž

Obec Margecany, Školský úrad v Margecanoch v rámci projektu na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam z Úradu vlády SR pod názvom: „Je to trend, my to chceme a na drogy zabudneme“

vyhlasuje v spolupráci so Športovo streleckým klubom Margecany okresnú streleckú súťaž. Pokračovať na Okresná strelecká súťaž

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výtvarná súťaž

Obec Margecany, Školský úrad v Margecanoch v rámci projektu na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam z Úradu vlády SR pod názvom: „Je to trend, my to chceme a na drogy zabudneme“

vyhlasuje okresnú výtvarnú súťaž

Téma: „Ak športujem, nedrogujem“ Pokračovať na Výtvarná súťaž

Zaujalo vás to? Zdieľajte: