Pozvánka na záverečné prerokovanie návrhu umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav (PPÚ) v katastrálnom území Margecany

V súvislosti so spracovávaním operátu „vyrovnanie v pozemkoch“ v súlade s ustanovením §-u 11 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, v znení neskorších predpisov pozývame všetkých vlastníkov, ktorí majú podiel na lesnom pozemku na LV č. 963, na záverečné prerokovanie návrhu umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav (PPÚ) v katastrálnom území Margecany, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Margecanoch v dňoch :

23 – 25.09.2010 (štvrtok až sobota) v čase od 12 00 hod do 19 00 hod. Pokračovať na Pozvánka na záverečné prerokovanie návrhu umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav (PPÚ) v katastrálnom území Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Mimoriadne vlaky Margecany-Krompachy oznam

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. z dôvodu uzávery cesty II/547 a pripomienok zo strany cestujúcej verejnosti od 13.9. do 6.10.2010 mení polohy mimoriadnych vlakov v úseku trate č. 180 Margecany – Krompachy.

Mimoriadne vlaky budú premávať podľa upraveného cestovného poriadku Pokračovať na Mimoriadne vlaky Margecany-Krompachy oznam

Zaujalo vás to? Zdieľajte: