Určenie počtu poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Margecanoch na svojom zasadnutí dňa 23.8.2010 uznesením č.35/2010/B – 6 v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo počet poslancov Obce Margecany v novom volebnom období r. 2010 -2014: 9 poslancov v jednom volebnom obvode .

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Ahoj leto 2010

Obec Margecany v spolupráci s partnermi Vás srdečne pozýva na kultúrne podujatie spojené s oslavami SNP a rozlúčkou s prázdninami

Ahoj leto 2010

v piatok 27.8.2010 so začiatkom od 17:00 na futbalovom štadióne v Margecanoch

Program podujatia:

  • 17:00 – 20:00 – detská diskotéka (pre deti vstup zdarma)
  • 20:30 – zapálenie vatry SNP
  • 21:00 – voľná zábava – SK – CZ Party (DJ Trupo), Oldies Party (DJ Joony) – vstupné 1 Euro

AKCIA: 1. majstrovstvá Margecian v pití piva

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Uzávierka cesty II 547 pred Krompachami

Správa ciest Košického samosprávneho kraja informuje občanov o uzávierke cesty II 547 Krompachy.

Z dôvodu zahájenia stavebných prác na odstraňovaní havarijného stavu po povodniach na ceste II/547 smer Richnava, Krompachy bude počas realizácie stavebných prác v termíne od 25.08.2010 od 9,00 hodúplne odstavená premávka pre osobnú, nákladnú dopravu, SAD v úseku cesty križovatka pri odbočke na Richnavu s cestou III/018186 po úsek vjazdu do mesta Krompachy. Pokračovať na Uzávierka cesty II 547 pred Krompachami

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle oznámení Východoslovenskej distribučnej, a.s.

sú z dôvodov vykonávania rekonštrukčných prác na zariadení vysokého napätia naplánované

tieto prerušenia:

dňa    18.8.2010      od 8,00 hod   do 10,00 hod        Margecany –       Hôrka , Partizánska  1 – 25

Zaujalo vás to? Zdieľajte: