Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle oznámení Východoslovenskej distribučnej, a.s.

sú z dôvodov vykonávania rekonštrukčných prác na zariadení vysokého napätia naplánované tieto prerušenia:

 • 29, 30.7.  a  2.8. 2010    od08:00 h do 17:00h– Rolova Huta, chaty Kozinec,
 • 02.8.2010                           od08.00 h do 17:00 h- Rolová Huta, chaty Kozinec
 • 3.8.2010                              od08:00 h do 10:00 h- Rolova Huta, chaty Kozinec.
 • 03,04,05,06.8.2010      od08.00 h do 17.00 h- Margecany  Rolová Huta
 • 07.8.2010                          od08.00  h do 15.30 h- Margecany: Školská 5 – 30, Partizánska 1-30, Požiarnícka – celá, Obchodná – celá
 • 09,10,12,13. 8 2010       od 08.00 h do 17,00 h-  Margecany   Rolová Huta
 • 12.8.2010                           od 08.00 h do 16.00 h-  Rolová Huta, chaty  Kozinec
Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle oznámení Východoslovenskej distribučnej, a.s.

sú z dôvodov vykonávania rekonštrukčných prác na zariadení vysokého napätia naplánované tieto prerušenia:

 • 21.7.2010 od 7:30 do 17:00 – Margecany, ulice Dlhá, Jarná, Hornádska, Priečna, Veterná, Obecný úrad, Poľnohospodárske družstvo, Farma pri PD, 3 domčeky pri PD,
 • 23.7.2010 a 26.7.2010 od 8:00 do 16:00 – Margecany, Rolová Huta, chaty Kozinec,
 • 29., 30.7. a 2.8. 2010 od 8:00 do 17:00 – Rolova Huta, chaty Kozinec,
 • 3.8.2010 od 8:00 do 10:00 – Rolova Huta, chaty Kozinec.
Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Pozemkové úpravy – záverečná fáza

Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 Zb. v znení následných predpisov v § 12 odst. 6. hovorí že:

Obvodný pozemkový úrad prerokuje návrh nového usporiadania pozemkov s dotknutými vlastníkmi pozemkov a z prerokovania vyhotoví zápis.

Ak sa vlastník opakovane bez ospravedlnenia rokovania nezúčastní, považuje sa návrh nového usporiadania pozemkov za prerokovaný. Pokračovať na Pozemkové úpravy – záverečná fáza

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

XIII. ročník okresnej športovej olympiády deti MŠ II. ročník OFDM

Posledný mesiac školského roku jún je už tradične mesiacom kedy sa koná športová olympiáda deti materských škôl. Aj tento rok 11. júna otvoril štadión TJ Slovan Gelnica svoje brány všetkým deťom z Hnileckej doliny, ktoré sem prišli osláviť najkrajší sviatok športu- olympiádu. Už po 13. krát sa tu stretlo 63 súťažiacich detí z 13 materských škôl, ktoré prišli do Gelnice s veľkým cieľom, nielen zúčastniť sa, ale i vyhrať pre seba, svoju MŠ tu najcennejšiu trofej- medailu, diplom a pohár. Podeliť sa s nimi o súťažné radosti, povzbudiť a držať palce im prišlo aj niekoľko sympatizantov a hostí, medzi ktorými má trvalé miesto pani vedúca školského úradu Mgr.L.Mikolajová, ktorá olympijské hry slávnostne otvorila.

Na olympiáde nechýbala ani pani Mgr. K. Záhradníková, riaditeľka CVČ , ktoré nám je každoročne pri organizovaní nápomocné a za Mestský úrad pani Ing.Z. Kleinová. Súťažilo sa v troch disciplínach: beh na 40 m, skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou a dvoch kategóriach- dievčatá a chlapci.

Príjemným spestrením tejto olympiády bolo vystúpenie detí z MŠ Hlavná 117, ktoré nám predviedli krátky športový program. Počas samotného priebehu súťaži medzi deťmi panovalo zvláštne napätie a vzrušenie…veď sa bojovalo o takéto nádherné ceny. Prví traja súťažiaci v každej disciplíne i kategórii boli ocenení medailou a diplomom, družstvá pohárom, všetci súťažiaci boli odmenení účastníckou medailou a sladkosťou.

Športová oplympiáda sa stala obľúbeným podujatím medzi deťmi, a tak má trvalé miesto v činnosti každej materskej školy. Pod vedením klubu TV- (p.uč. Filická, p.uč. Družbacká, p.uč. Keruľová, p.uč. Marcinková) a šikovných pedagogických pracovníčok sa deti na ňu systematický pripravujú v priebehu celého školského roka.

Podarilo sa nám prežiť jedno krásne dopoludnie. Aj počasie sa umúdrilo a slniečko sa smialo spolu s úspešnými deťmi. O to, že XIII. ročník detskej športovej olympiády a II. ročník OFDM bol taký úspešný sa najviac pričinili deti, ktoré sa na tejto olympiáde zúčastnili, lebo len vďaka ich záujmu, prípravy ich pani učiteliek , veľkému zápalu pani vedúcej školského úradu Mgr. Mikolajovej, práci členiek klubu TV, pomoci a podpore pracovníkov mesta Gelnica, na čele s pani primátorkou, môže myšlienka zrodená pred trinástimi rokmi pokračovať a mať takúto úžasnú podobu.

Deti do svojich domovov odchádzali spokojné, obohatené o nové športové skúsenosti.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Dni obce Margecany + VITAJ LETO 2010

Obec Margecany a umelecká agentúra MandB vás

pri príležitosti 775. výročia prvej písomnej zmienky o obci Margecany

srdečne pozývajú dňa

10. – 11. júl 2010

na Futbalový štadión Margecany na Dni obce Margecany a open air festival Vitaj leto 2010

Program:

Piatok – 9.7.2010 (ulice obce Margecany)

18.00 hod. – živá ľudová pozvánka

Pokračovať na Dni obce Margecany + VITAJ LETO 2010

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Súťaž o najlepší tím vo varení guľášu

Záujemcovia súťaže o najlepší tím vo varení guľášu sa prihlásia na t.č. 053/4894239 do dňa 9.07.2010 do 15.00 hod.

Stretnutie prihlásených záujemcov sa uskutoční dňa 9.07.2010 o 18.00 hod na štadióne TJ Margecany, kde sa zoznámia s konkrétnymi podmienkami súťaže, pričom maximálny počet súťažiacich tímov je päť a v každom tíme môžu byť maximálne traja členovia.

Pokračovať na Súťaž o najlepší tím vo varení guľášu

Zaujalo vás to? Zdieľajte: