OKRESNÝ METODICKÝ DEŇ

Dňa 26. 5. 2010 Školský úrad v Margecanoch zorganizoval Okresný metodický deň, ktorý sa konal v ZŠ s MŠ Prakovce a v ZŠ Kluknava. Metodický deň bol rozdelený do dvoch častí, prvá časť bola zameraná na využitie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese a druhá na rozbor a diskusiu o školskom vzdelávacom programe (ŠkVP). Pokračovať na OKRESNÝ METODICKÝ DEŇ

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výberové konanie na miesto riaditeľa – Základná škola Gelnica

MESTO GELNICA

podľa § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy – Grundschule so sídlom v Gelnici, Hlavná ulica 121 Pokračovať na Výberové konanie na miesto riaditeľa – Základná škola Gelnica

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKOV 2010

Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl začal realizovať pred ôsmimi rokmi Štátny pedagogický ústav.

Testovanie ukazuje aktuálny stav a výsledok vedomostí žiakov z časti cieľov stanovených vo vzdelávacích štandardoch v dvoch vyučovacích predmetoch. Výsledky z celoplošného testovania sú jedným z podkladov pre prijatie žiaka 9. ročníka na strednú školu. Pokračovať na TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKOV 2010

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Deň Matiek

V nedeľu 9.5.2010 0 15..00 hod. sa uskutočnia v kinosále Kultúrneho domu v Margecanoch oslavy pri príležitosti „Dňa matiek“.

Deti MŠ svojim mamičkám pripravili pod vedením svojich učiteliek pestrý program.

Žiaci ZŠ s MŠ spoločenskými tancami, piesňami a scénkami spríjemnia účastníkom osláv nedeľné popoludnie a veríme, že aj hlboký zážitok.

Srdečne Vás pozývame.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Deň víťazstva nad fašizmom

V predvečer osláv „Víťazstva nad fašizmom „ dňa 7.5.2010  o 18.00 hod. sa uskutoční pri pomníku padlým hrdinom v Obci Margecany pietny akt  položenia vencov hrdinom, ktorí  pred 65.rokmi položili za naše oslobodenie to najcennejšie – svoje  životy.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.


Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Otvorenie multifunkčného ihriska

Obec Margecany dňa 30.4.2010 o 18.00 hod. slávnostne uviedla do prevádzky v areály ZŠ s MŠ „Multifunkčné ihrisko“ pod záštitou a za prítomnosti predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. Pavla Pašku.

Osláv sa zúčastnili aj členovia strany Smer – Sociálna demokracia

  • pani Mgr. Monika Smolková- europoslankyňa,
  • Ing. Peter Žiga – štátny tajomník
  • Ing. Anton Cicoň – predseda Okresnej organizácie Smer-SD
  • Ing. Ladislav Lazar- kandidát na post primátora mesta Košice

a samozrejme občania Obce MARGECANY ako aj okolitých obcí..

Predsedu NR SR privítali členky folklórneho súboru Jadlovec chlebom a soľou.

V programe vystúpil piesňami a tancami úspešný folklórny súbor Jadlovček.

Prestrihnutím pásky a vhodením buly sa začal premiérový zápas v hokejbale medzi dievčatami hádzanárkami družstva ALT z Gelnice/kde hrajú dievčatá z Margecian/ a chlapcami – družstvom hokejbalu- žiakmi ZŚ s MŠ v Margecanoch.

Fotogaléria z otvorenia ihriska

Fotogaléria z výstavby ihriska

Zaujalo vás to? Zdieľajte: