Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR 2018/2019

Odbor dopravy Úradu KSK zverejňuje Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2018/2019.

Trať č. 180

Trať č. 188

Pripomienky na úpravu cestovných poriadkov adresujte na adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu
Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

alebo  na e-mailové adresy:

cestovny.poriadok@slovakrail.sk

miroslav.fazekas@vucke.sk

peter.smihula@vucke.sk

Keďže ZSSK ani ŽSR zatiaľ návrh nového GVD 2018/2019 na svojich stránkach nezverejnili, Úrad Košického samosprávneho kraja zverejnil návrh cestovných poriadkov v železničnej doprave na tratiach v Košickom kraji na stránke:

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/zeleznicna-osobna-regionalna-doprava.html

Zaslané pripomienky budú predmetom parciálnej porady ŽSR, ktorá sa uskutoční 26. 6. 2018 v Košiciach.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: