100 rokov dobrovoľného hasičského zboru v Margecanoch

dhz 100 rokovTak prišiel ten čas, september 2013, v ktorom sme si my, Margeciansky Dobrovoľný hasiči, pripomenuli 1OO. rokov od PREORGANIZOVANIA z „Povinného hasičstva“ ktoré bolo na základe nariadenia Okresného úradu v Gelnici založené v roku 1909, na „Dobrovoľné“. Určite Vás napadlo ako to však v roku 2009 naši hasiči oslavovali tiež sto rokov a prešli iba štyri roky a už zase?

Nuž musím to dať na pravú mieru, v roku 1909 bol na nariadenie okresného úradu v Gelnici aj v našej obci zriadený Povinný hasičský zbor. To znamenalo, že každý chlap od 18 rokov veku do 40 rokov veku musel byť hasičom. No toto dobre nefungovalo, tak náš člen povinného hasičstva Imrich Zahornacký začal v roku 1913 organizovať„ Dobrovoľníkov“ t.j. dobrovoľných hasičov a tento dobrovoľný hasičský zbor funguje dodnes.

Tak ako aj v roku 2009, na môj návrh výboru DHZ zorganizovať slávnosť k stému výročiu Povinného hasičstva padol na úrodnú pôdu, a tak sme sa pustili do príprav storočnice Dobrovoľného. Tieto oslavy mali byť a aj boli spojené s vysviackou našej najstaršej striekačky STRATILEK r.v. 1933, ktorá ležala ladom a bola 50 rokov nefunkčná. Stratilek bol prvý krát vysvietený 10.9.1933 a po 80 rokoch a jednom dni II. krát 11.9.2013.Tu sa musím poďakovať p. farárovi Dušanovi Lukáčovi z farnosti Gelnica za dôstojný priebeh vysviacky. Na môj podnet a vybavovanie tak mechanikov ako aj finančného zabezpečenia sa toto podarilo. Stratilka ste mohli vidieť počas osláv na pľaci pri fontánke aj počas vysviacky pred Obecným domom a aj nasledujúce dva dni v plnej paráde a funkčnosti. Chceli sme vám ho predviesť verejne aj preto lebo nie jeden z vás prispel nejakým grošom do verejnej zbierky na jeho renováciu. „Počas verejnej zbierky sa nazberalo v dňoch od 6.marca až 16.apríla 2012– 86,84 €“ ostatné financie sme získali od firiem: Zinkoza Krompachy a.s. a Mestských lesov a.s. Košice.

Oslavy sme využili tak ako sa aj patrí, ocenením naších zaslúžilých a obetavých členov hodnostným povýšením ako aj udelením Ďakovných listov. Mechanikov ktorí sa pričinili o renováciu našej striekačky M.Zarika a D.Iľka z DHZ Lemešany sme prijali za čestných členov DHZ Margecany a aj takto im chceme vyjadriť poďakovanie. Mali sme pripravené Pamätné listy aj pre naších sľúbených sa hostí, predstaviteľov vlády SR a HaZZ SR, ktorí si nakoniec na nás čas nenašli. No my sme nezabudli a poďakovali sa všetkým kto nám počas dlhých desaťročí pomáhal a pomáha.

Pri tejto príležitosti som vydal aj skromnú knižočku „1OO.rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Margecanoch 1913-2013“, ktorú sme ako skromný darček venovali všetkým oceneným hasičom, občanom, firmám a zástupcom spol. organizácii.

Na záver sa je potrebné poďakovať všetkým ktorí nám pomáhajú:

p. Ing. Igorovi Petrikovi starostovi obce, p.Ing. Oľge Machilovej, p. Viliamovi Vojtekovi, p. Jozefovi Benckovi, p.Jozefovi Kovalikovi. Vedeniu ZŠ s MŠ Margecany, Fsk Jadlovec Margecany, Dfsk Jadlovček, speváckej skupine Borievka, Farskému úradu Gelnica, DHZ Mníšek nad Hnilcon, HaZZ Krompachy. Klárke Vojtekovej- konferencier, Anne Pitoňákovej za slávnostne stolovanie, Mariane Ondušovej za fotodokumentáciu slávnosti

Za obnovu „Historických striekačiek, Stratilek a PS-8. Občanom obce Margecany, prispievateľom do Verejnej zbierky. Mechanikom za renováciu Historických striekačiek STRATILEK a PS-8 Michalovi Zarikovi a Daniel Iľkovi z DHZ Lemešany.

Sponzorom:

Firmám: Zinkoza a.s. Krompachy, Mestské lesy a.s. Košice

Podnikateľom: Železiarstvo domáce potreby Zvirinský. Elektro Novotová, Ing. Maria Kebisková.

Zvlášť sa musím poďakovať za ochotu vystúpiť aj opakovane podľa potreby, za výbornú atmosféru FSk Jadlovec. Takto si predstavujem spoluprácu.

Na záver sa chcem osobitne poďakovať výboru DHZ Margecany, ÚV DPO SNV/GL, a vedeniu obecného úrad v Margecanoch za moje ocenenie a ohodnotenie. Nesmierne si vážim medailu k II. Vysviacke nášho Stratilka.

Starší zbormajster Jozef Halcin st. DHZ Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte: