100 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Margecanoch 1913 – 2013 POZVÁNKA

dhz margecanyZ príležitosti 100. výročia

Dobrovoľného hasičského zboru Margecany

Vás pozývame  na spomienkovú slávnosť

dňa 11. septembra 2013

so začiatkom o 10:00 hod.

v centre obce Margecany – pri fontánke.

Program Spomienkovej slávnosti 100 rokov DHZ Margecany 1913 – 2013:

10:00 Privítanie – oboznámenie s programom, súťaže deti ZŠ, DHZ  „ručné striekačky“

12:00 -12:30 povýšenie, ocenenie čl. DHZ Margecany a ostatných,

12:30-13:00 posviacka historickej striekačky STRATILEK spojená zo Sv. omšou (skrátená), spojená s folklórnym vystúpením (FSK Jadlovec a Margarétka),

13:00 ukážka požiarneho útoku z historickou striekačkou PS8

13:15 slávnostný obed pre účastníkov DHZ a pozvaných hostí

14:15 ukážka požiarneho útoku z historickou striekačkou PS8

14:30 kultúrny program, FS Jadlovček ( pred obecným úradom)

15:00 Záver

Zaujalo vás to? Zdieľajte: