„Zahraj, že mi zahraj“ Hudobný folklór detí

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi pozýva všetkých milovníkov folklóru na  regionálnu súťažnú prehliadku hudobného folklóru detí „Zahraj, že mi zahraj“ dňa 25. februára 2012 v Kultúrnom dome v Margecanoch. Súťaž začína o 10.00 hod.

Regionálna súťažná prehliadka hudobného folklóru detí „Zahraj, že mi zahraj“ je súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov a je organizovaná pre deti z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. Do súťaže sa prihlásilo 200 účinkujúcich vo veku do 15 rokov, ktorí budú interpretovať folklórny materiál z regiónu Spišská Nová Ves a Gelnica.

Súťaž je rozdelená do štyroch kategórií a to ľudová hudba, spevácka skupina, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti.

Súťažné výkony bude hodnotiť odborná porota, na základe jej hodnotenia víťazi postúpia z regionálnej na krajskú súťaž, prípadne na Detský festival ľudovej hudby.

Poslaním súťažnej prehliadky je podporovať a rozvíjať u detí lásku k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Poskytnúť im priestor ako členom, tak aj vedúcim na tvorivé stretnutie s kolektívmi toho istého zamerania. Pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťahu k folklórnym tradíciám i prítomnosti. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je vyhľadávanie nových muzikantských a speváckych talentov.

Partnerom organizátora je Obecný úrad Margecany.

Kontakt: Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves, www.osvetasnv.sk

Zaujalo vás to? Zdieľajte: