Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak – oznámenie o zverejnení zámeru

Týmto oznamujeme dotknutej verejnosti, že dňa 13. 1. 2020 bolo obci Margecany doručené: 

ŽSR – oznámenie o zverejnení zámeru Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak

Odkaz na zverejnení zámer na stránke Ministerstva životného prostredia SR:

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dni od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou podľa 23 ods. 3 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zákonná povinnosť pre chovateľov ošípaných

Podľa Vykonávacieho rozhodnutia európskej komisie 2018/1669 nastáva povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej. Povinnosť registrácie platí pre všetkých chovateľov ošípaných, postup registrácie je uvedený na stránke ŠVPS SR :

https://www.svps.sk/zvierata/Reg RCH 2019.asp 

Vzhľadom na stále pokračujúci nepriaznivý vývoj súvisiacie s africkým morom ošípaných na Slovensku a v okolitých krajinách sú uvedené skutočnosti nevyhnutné pre prevenciu, monitorovanie a zdolávanie tejto veľmi nebezpečnej nákazy.

Čo treba urobiť?

  • vypísať tlačivo – Registrácia chovu /môžete vyzdvihnúť aj na obecnom úrade/
  • vyplnené tlačivo zaslať na adresu: Regionálna veterinárna a potravinová správa, Duklianska 46, 052 01  Spišská Nová Ves
Zaujalo vás to? Zdieľajte:

oficiálna stránka obce