Archív značiek: starosta

Slávnostné otvorenie novej prevádzky denného stacionára

Dňa 8. 1. 2019  Ing. Igor Petrik, starosta obce a zástupkyňa starostu obce, Ing. Eva Novotová, prestrihnutím pásky symbolicky uviedli do prevádzky nové priestory denného stacionára Deduško n.o.

Priestory bývalej materskej školy v roku 2018 z finančných prostriedkov Ministerstva financií SR a z vlastných zdrojov zrekonštruovali zamestnanci technického úseku obce Margecany. 

Veríme, že tieto obnovené a dispozične upravené priestory na ulici Školská 2 budú našim seniorom slúžiť k spokojnému prežitiu aktívnej staroby.

Foto a text: Ing. Jozef Magda

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Novoročný príhovor starostu obce – PF 2019

Milí spoluobčania!

Srdečne Vás pozdravujem v novom roku 2019 a vinšujem Vám, nech Vás každý jeden jeho deň sprevádza šťastie a úspech vo všetkom, do čoho sa pustíte. Nech ste zdraví, milovaní a nech sa Vám plnia sny.

 Aj našej krásnej obci želám, aby bol nastávajúci rok úspešný a vydarený aspoň tak, ako rok 2018, s ktorým sme sa pred niekoľkými hodinami rozlúčili.

Pri bilancovaní uplynulého roka totiž môžem skonštatovať, že sa nám opäť vydarilo niekoľko úspešných investičných akcií, ako bola napríklad rekonštrukcia starej materskej školy na novodobý denný stacionár či rekonštrukcia poľných a lesných ciest.

Zrekonštruovali sme materskú školu a rozšírili sme jej kapacity tak, že sme mohli prijať do škôlky všetky detičky.

Pri železničnej stanici sme postavili nové parkovacie miesta a opravili sme cestu Partizánska – pod Židovskou hôrkou.

Podarilo sa nám zrekonštruovať vykurovanie tribúny telovýchovnej jednoty a zaviesť solárny ohrev vody a vybudovali sme aj záchytné  nádrže na dažďovú a úžitkovú vodu, ktorou budeme polievať futbalové ihrisko, vymenili sme aj umelý trávnik na multifunkčnom ihrisku v školskom areáli a položili sme novú zámkovú dlažbu pri pamätníku padlých.

V závere roka sme opäť pripravili Margecianské fajnoty, ktoré zaznamenali historicky najväčšiu návštevnosť a počas ktorých sme slávnostne zažali nové osvetlenie cestného Bujanovského tunela.

Popri tejto práci sme, samozrejme, podávali ďalšie projekty a keďže sme vo viacerých prípadoch uspeli, tým sme si pripravili výborné finančné podmienky na to, aby sme mohli aj v roku 2019 budovať ďalšie stavby.

Takže v novom roku nás čaká napríklad:

 • rekonštrukcia oddychovej zóny za starou materskou škôlkou,
 • dostavba podkrovia základnej školy s materskou školou,
 • vnútorná rekonštrukcia telocvične,
 • rekonštrukcia rigolu na ulici Partizánska,
 • výstavba multifunkčného ihriska pri futbalovom ihrisku,
 • rekonštrukcia budovy obecného úradu,
 • výstavba mosta v časti Olše,
 • výstavba lávky pre peších a cyklistov cez vodnú nádrž Ružín,
 • rekonštrukcia chodníka na ulici Obchodná
 • a určite sa chceme v roku 2019 výrazne posunúť v projekčných prácach v stavebnom obvode Pod Hôrou.

Vážení spoluobčania,

dnes sa začal nový rok, pripravili sme si nové kalendáre a čakáme, aké udalosti sa doňho zapíšu. Úprimne Vám želám, aby boli len pozitívne a šťastné.

Krásny a vydarený rok 2019, priatelia!

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Novoročný príhovor starostu obce Ing. Igora Petrika – 2017:

Príhovor starostu obce Ing. Igora Petrika (mp3)

Milí spoluobčania.

Srdečne vás zdravím v novom roku 2017! Dovoľte mi, aby som vám zavinšoval a zaželal, nech sa vám v tomto roku splnia sny, nech ste zdraví, šťastní, úspešní a nech máte hojnosť všetkého, čo si sami želáte. Pokračovať na NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 v obci Margecany

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1665

Počet  voličov, ktorým boli vydané obálky: 965

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva: 940

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce: 954

Účasť vo voľbách v percentách: 57,96%

Za starostu obce bol zvolený Ing. Igor Petrik, SMER – sociálna demokracia, SIEŤ

Podrobné výsledky komunálnych volieb - voľba kandidátov za starostu obce

Meno priezviskoPolitická stranaOkr. 1Okr. 2SpoluPoradie
Igor Petrik, Ing.SMER-SD, SIEŤ3563447001
Ľubomír Šima, JUDr.SDKÚ-DS, KDH1101442542

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v Margecanoch:

 1. Ing. Eva Novotová, SDKÚ-DS
 2. Mgr. Miroslav Dubecký, SMER-SD
 3. Miroslav Zvirinský, SDKÚ-DS
 4. JUDr. Ľubomír Šima, SDKÚ-DS
 5. Ing. Dušan Jakubišin, SIEŤ
 6. Ing. Jozef Kováč, SDKÚ-DS
 7. Marián Keruľ, SDKÚ-DS
 8. Ing. Jaroslav Vaščura, SMER-SD
 9. Ing. Ľubomír Fidler, SMER-SD

Podrobné výsledky komunálnych volieb - voľba kandidátov do obecného zastupiteľstva

Meno priezviskoPolitická stranaOkr. 1Okr. 2SpoluPoradie
Eva Novotová, Ing.SDKÚ-DS2392494881
Miroslav Dubecký, Mgr.SMER-SD2372144512
Miroslav ZvirinskýSDKÚ-DS2002424423
Ľubomír Šima, JUDr.SDKÚ-DS, KDH1542223764
Dušan Jakubišin,Ing.SIEŤ1601873475
Jozef Kováč, Ing.SDKÚ-DS1501973476
Marian KeruľSDKÚ-DS1421913337
Jaroslav Vaščura, Ing.SMER-SD1771403178
Ľubomír Fidler, Ing.SMER-SD1791323119
Jaroslav Očvár, Bc.SIEŤ14016730710
Juraj MesárošSMER-SD16813129911
Jozef ZacharikSMER-SD15712528212
Jozef Gajdoš, Ing.nezávislý kandidát11511623113
Peter KovalčíkSMER-SD10511121614
Ján JakubišinSMER-SD1357621115
Mária Hudáková, Bc.KDH859217716
Tomáš Čechnezávislý kandidát868517117
Peter Popadič, Mgr.KDH759617118
Zdena UličnáSMER-SD705312319
Štefan ChovanecKDH41458620
Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Hlásnik č. 3/2014

Prečítajte si, čo je nového v Margecanoch v novom Hlásniku č. 3/2014.

Strana a obsah: 

 • prvá – pozvánka na Margecianske fajnoty,
 • druhá – starosta informuje,
 • tretia – Európsky týždeň mobility, podmienky inzercie,
 • štvrtá – riaditeľka školy informuje,
 • piata – lampiónový sprievod, spoločenská rubrika, návraty k povstaniu,
 • šiesta – nórsky projekt Máme vodu v suchu,
 • siedma – spomienka na leto,
 • ôsma – SZUŠ Margecany – Grécko našimi očami,
 • deviata – FSK Jadlovec Margecany,
 • desiata – aktivity JDS Margecany a SZZP Margecany,
 • jedenásta – úvaha Juraja Dubeckého, informácie o dianí u našich hasičov,
 • dvanásta – ukončenie malokalibrovkovej sezóny, XII. BEH Margecian.
Zaujalo vás to? Zdieľajte: