Archív značiek: Odstávky

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná spoločnosť

oznamuje, že dňa 

22. februára 2018 od 11.00 h do 14.30 h 

je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v našej obci: 

–  časť Olše č.d. 21, 23, v úseku od č.d. 25 po č.d. 39, od č.d. 44 po  č.d. 67, č.d. 69,  

– ul. Bystrá od č.d. 41 po č.d. 44

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prerušená distribúcia elektriky

PRERUŠENÁ DISTRIBÚCIA ELEKTRINY

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t/ zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci dňa:

29. marca 2017 od 7:00 h do 15:30 h 

v celej obci Margecany vrátane častí Oľše a Samoty,

okrem: Rolovej Huty, Kozinca, okrem chatovej oblasti na Bystrej  ulici, Mostného obvodu,

okrem ul. Hôrka v úseku od č. d. 1 po č. d. 12, č. d. 15, 16, 20, 22, 54, 55,

okrem ulice Partizánska č. d. 4, v úseku od č. d. 9 po č. d. 18 a č. d. 32, 58.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Informácie o aktuálnom stave účelovej komunikácie Zlatník – Opátka

Dnes, t. j. 9. 3. 2017 budú  prebiehať stavebné úpravy bez uzatvorenia cesty, obmedzenie bude vyznačené z obidvoch strán účelovej cesty zvislým dopravným značením  – Práce na ceste a Zníženie rýchlosti.  Vodičov žiadame o opatrnosť pri prejazde a o vzájomnú ohľaduplnosť.

Zdroj: Správa ciest KSK

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Uzávierka mosta Ružín – aktuálny stav účelovej komunikácie Zlatník Opátka

Od  28.2.2017 bude každý deň  v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod. uzavretá komunikácia z dôvodu udržateľnosti prejazdnosti lesnej účelovej cesty. Je potrebné zabezpečiť  spevnenie povrchu asfaltovým prekrytím kameniva.

Predpokladaný termín ukončenia prác je 3.3.2017. Ďalšie informácie ohľadom ukončenia prác budú priebežne aktualizované.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY

Oznamujeme Vám, že od  2.1.2017 do 3.1.2017 do 14:00  bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY v Margecanoch na uliciach Olše, Bystrá, Železničná, Hôrka, Partizánska a Prešovská z dôvodu opravy poruchy. 

Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 053 / 41 55 216, 053 / 44 61 735.

Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní vodou. Ďakujeme za pochopenie.

PVPS a.s.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Aktuálne informácie súvisiace s havarijným stavom mosta Ružín

Košický samosprávny kraj zabezpečil dňa 15.12.2016 vytvorenie jednotného informačného miesta na web stránke KSK/Doprava pod odkazom s názvom „Most Ružínhttp://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/most-ruzin/

Pod týmto odkazom budú priebežne zverejňované informácie pre verejnosť vrátane aktuálnych obchádzkových trás až do ukončenia rekonštrukcie mosta.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Autobusová doprava je prispôsobená uzávierke mosta

Uzávierka mosta cez Ružín medzi Košickom Belou a Veľkým Folkmárom pre vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony ovplyvnila aj prímestskú autobusovú dopravu.

Spojenie Spiša a Hnileckej doliny s Košicami pravidelnou autobusovou dopravou je po uzávierke mosta zabezpečené prestupmi v Krompachoch a Margecanoch prispôsobením k železničnej doprave. Pokračovať na Autobusová doprava je prispôsobená uzávierke mosta

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

PreruŠenie distribÚcie elektriny

 Z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny v dňoch:

8. decembra 2016 od 7.40 h do 16.30 h

12. decembra 2016 od 7.40 h do 16.30 h

v celej obci Margecany, vrátane Oľše a Samoty, OKREM mostného obvodu, okrem ul. Hôrka v úseku od č.d. 1 po č.d. 12, č.d. 15, 16, 20, 22, 54, 55, okrem ul. Partizánska č.d. 4, 32, 58, v úseku od č.d. 9 po č.d. 18, okrem časti Rolová Huta a Kozinec. 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: