Archív značiek: Odpady

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.  

To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne. Pokračovať na Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE “PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOŠICKÉHO KRAJA NA ROKY 2016-2020″

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že dňa 5. 5. 2016 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente “Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020” Pokračovať na OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE “PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOŠICKÉHO KRAJA NA ROKY 2016-2020″

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Program rozvoja obce Margecany 2016+

S cieľom zapojenia širokej verejnosti do prípravy a vypracovania Programu rozvoja obce MARGECANY 2016+ organizuje obec Margecany

prieskum  verejnej  mienky

formou dotazníka, s predpokladaným ukončením spracovania do 7. 1. 2016. Jeho vyplnením nám pomôžete zistiť, ako ste spokojní so súčasnou situáciou v našej obci, aké sú vaše podnety, resp. nápady na skvalitnenie života v našej obci.

Dotazník v tlačenej forme je k dispozícii na obecnom úrade, kde ho aj odovzdáte do schránky, alebo môžete vyplniť dotazník online.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: