Komisie

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve pre volebné obdobie 2018-2022

Komisia finančná, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania

Predseda: Ing.  Dušan Jakubišin, poslanec

Poslanci:  Ing.  Ľubomír Fidler, Ing. Jaroslav Vaščura

Neposlanci: Mgr. Miroslav Dubecký, Ing. Jozef Magda,

Komisia sociálna, školstva, kultúry, mládeže a športu

Predseda: Ing. Ľubomír Fidler, poslanec,

Poslanci:  Ing. Eva Novotová, Ing. Jozef Kováč, Ing. Branislav Mondry, 

Neposlanci: PaedDr. Eva Mrázová, Ing. Jozef Gajdoš, Bc. Jaroslav Očvár ml., Imrich Hudák, Marián Keruľ, Bc Tomáš Thúr,

Komisia verejného  poriadku, životného  prostredia, cestovného  ruchu, podnikateľských činností , prešetrenia a vybavovania sťažností podľa zákona č.9/2010 Z. z.

Predseda – Ing. Radovan Bobak, poslanec

Poslanci:  Ing. Jaroslav Vaščura, Ing. Dušan Jakubišin, Miroslav Zvirinský,

Neposlanci: Pavol Hricko, Ján Čarnoký, Ing. Dušan Holotňák.

oficiálna stránka obce