Poslanci

Obecné zastupiteľstvo 2014 – 2018

Miroslav Dubecký, Mgr. – zástupca starostu obce – SMER-SD

Člen komisie finančnej, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania.

Ľubomír ŠIMA, JUDr. – SDKÚ-DS

Predseda komisie finančnej, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania, člen komisie verejného poriadku, životného prostredia, cestovného ruchu, podnikateľských činností, prešetrenia a vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.

Miroslav Zvirinský – SDKÚ-DS

Predseda komisie verejného poriadku, životného prostredia, cestovného ruchu, podnikateľských činností, prešetrenia a vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.

Jaroslav Vaščura, Ing.- SMER-SD

Člen komisie verejného poriadku, životného prostredia, cestovného ruchu, podnikateľských činností, prešetrenia a vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.

Ľubomír Fidler, Ing. – SMER – SD

Člen komisie sociálnej, školstva, kultúry, mládeže a športu.

Jozef KOVÁČ, Ing. – SDKÚ-DS

Člen komisie finančnej, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania, člen komisie sociálnej, školstva, kultúry, mládeže a športu.

Eva NOVOTOVÁ, Ing. – SDKÚ-DS

Predseda komisie sociálnej, školstva, kultúry, mládeže a športu.

Dušan Jakubišin, Ing. – SIEŤ

Člen komisie finančnej, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania.

Marian KERUĽ – SDKÚ-DS

Člen komisie finančnej, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania,  člen komisie sociálnej, školstva, kultúry, mládeže a športu.