Financie

Plnenie rozpočtu obce za rok 2017 – Príjmy, výdaje

Výročná správa 2016

Záverečný účet obce za 2016 – schválený

Záverečný účet obce za rok 2016 – návrh

Schválený rozpočet 2017,2018,2019 – príjmy

Schválený rozpočet 2017,2018,2019 – výdaje

Návrh rozpočtu na roky 2017,2018,2019 – príjmy

Návrh rozpočtu na roky 2017,2018,2019 – výdaje

Plnenie rozpočtu obce za rok 2016 – príjmy, výdaje

Výročná správa 2015

Záverečný účet obce za rok 2015 – schválený

Záverečný účet obce za rok 2015-návrh

Plnenie rozpočtu obce za rok 2015 – príjmy, výdaje

Schválený rozpočet 2016,2017,2018 – príjmy

Schválený rozpočet 2016,2017,2018 – výdaje

Návrh rozpočtu 2016,2017,2018 – príjmy

Návrh  rozpočtu 2016,2017,2018 – výdaje

Výročná správa 2014

Záverečný účet za rok 2014 – pdf, rtf

Rozpočet obce 2015-2017

Plnenie rozpočtu obce za rok 2014príjmy, výdaje

Záverečný účet 2013 – pdf, rtf

Výročná správa 2013pdf, rtf

Rozpočet obce 2014 – 2016príjmy, výdaje

Plnenie rozpočtu obce za rok 2013 príjmy, výdaje

Programový rozpočet 2013-2015 pdf,

Návrh rozpočtu 2013-2015 – výdaje

Návrh rozpočtu 2013-2015 – príjmy

Plnenie rozpočtu obce za rok 2012príjmy, výdaje

Záverečný účet 2012rtf, pdf

Výročná správa 2012rtf, pdf

Záverečný účet 2011 – rtf, pdf.

Výročná správa 2011 rtf, pdf.

Plnenie rozpočtu obce za rok 2011 – Príjmy , Výdaje

Rozpočet obce na roky 2012-2014

Rozpočet obce na rok 2012-Príjmy

Rozpočet obce  na rok 2012- výdaje

Programový rozpočet -2012-2014 – pdf

Rekapitulácia rozpočtu na obdobie 2011-2013 (.pdf, )

Rozpočet obce 2011- príjmy

Rozpočet obce 2011- výdaje

Programový rozpočet obce na obdobie 2011-2013

Záverečný účet obce za rok 2010