Archív kategorií: Žiadosti

Voľný nájomný jednoizbový byt

Mesačné nájomné za jedno – izbový byt č. 7, ul. Školská 594/2A, Margecany je 52,16 Eur.

Celková podlahová výmera bytu je 28,06 m2.

Zálohové platby ostane:

Za osvetlenie spoločných priestorov – 2,00 Eur/byt/mesiac
Vodné a stočné – 7,00 Eur/osoba/mesiac
Záloha teplo – 65,00 Eur/mesiac
Záloha elektrina – platí sa priamo dodávateľovi elektrickej energie

Žiadosti prosíme doručiť (podľa možnosti aj s prílohami viď. nižšie) najneskôr do 15.04.2015 (streda) vrátane. Pokračovať na Voľný nájomný jednoizbový byt

Zaujalo vás to? Zdieľajte: