Archív kategorií: Práca

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ZAMERANÁ NA PODPORU MSP V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08). Pokračovať na VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ZAMERANÁ NA PODPORU MSP V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Návrh na úpravu cestovných poriadkov

Z dôvodu vylepšenia dopravného spojenia zverejňujeme  návrh na úpravu cestovných poriadkov, ktoré budú následne schválené Úradom košického samosprávneho kraja v Košiciach – odbor dopravy s platnosťou od 01.03.2017.

Požadované zmeny:

– 801401 spoj č. 7 a 10 zrušiť, nahradia ich spoje č. 21 a 22

– 801403 spoj č. 12 viesť o 8:10 hod. z Kojšova s príchodom o 8:30 hod. Margecany, žel. stanica

– 801403 spoj č. 26 viesť po AZ Gelnica, rázc. Mária huta

– 801411 spoj č. 14 viesť o 6:18 hod. z Prakoviec s príchodom o 7:17 hod do Kojšova

– 801415 spoj č. 25 rozdeliť na spoj 25 vedený o 7:15 hod. v pracovné dni a spoj č.11 vedený o 7:10 hod. v soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Pripomienky zašlite na Obecný úrad Margecany, mailová adresa: igor.petrik@margecany.sk   do 20.02.2017.

V prílohách  sú k dispozícii navrhované cestovné poriadky dotknutých liniek:

Pokračovať na Návrh na úpravu cestovných poriadkov

Zaujalo vás to? Zdieľajte: